Nya kontorsbyggnader och kontorsförädling

Arcona har erfarenheten och kompetensen som behövs vid såväl byggandet av helt nya kontorsfastigheter som vid renovering och förädling av befintliga kontor. Vi är specialister på att skapa attraktiva arbetsplatser av svåruthyrda kontor.

Arcona har under de senaste åren byggt upp en stor kompetens kring kontorsförädling och aktivitetsbaserade kontor. Vår kundförståelse och ett gediget arbete hos våra medarbetare i kombination med riktigt bra system och verktyg ligger bakom våra lyckade projekt.

Våra arbetsformer ger flexibilitet i beslutsprocessen och skapar säkra beslutsunderlag för våra uppdragsgivare.

Samarbetet med Arcona innebär att byggherren bara behöver en part att diskutera med hur teknik, marknad och ekonomi bäst ska hänga ihop för fastigheten. En part som samtidigt kan ta ansvar för entreprenadgenomförandet.

 

 

Vill du veta mer om Kontor?

Niklas Virving

Ann Bjurström