Aktuellt

HGA PostNord – landmärket i Stockholm har blivit vackrare

Under temat #skiftaperspektiven lyfter och debatterar Arcona en rad heta ämnen som är viktiga för såväl Arcona som byggbranschen som helhet. Målet är att få…

Naturskyddsföreningens rikskansli – ett byggprojekt med återbruk i fokus

I en osäker tid, med stigande priser på material och osäkra leveranser, gäller det att hitta nya lösningar som säkerställer byggprojekten. Att alla inblandande i…

I osäkra tider behövs förutsägbarhet

Hur genomförs projekt när osäkerheten om framtiden är så stor? Hela bygg- och fastighetsbranschen försöker just nu hitta svaret på den frågan. Osäkerheterna kring finansiering,…

Sommarjobb 2024 – ansökan öppen

Ansökningsperioden för sommarjobb 2024 är nu öppen. Sök senast 11 april. Arcona erbjuder studenter sommarjobb. Under tiden som sommarjobbare lär du dig hur vi arbetar…

Viktigt att synliggöra möjligheterna i byggbranschen

Viktigt att synliggöra möjligheterna i byggbranschen Arcona fortsätter att driva samtal om hur branschen med gemensamma krafter kan locka fler kvinnor till byggföretagen. En viktig…

Arcona bygger om Kungliga Konsthögskolan

Arcona har fått i uppdrag av Statens Fastighetsverk att utföra en ombyggnation av den kulturhistoriska byggnaden Kasern III där Kungliga Konsthögskolan bedriver sin verksamhet sedan…

Arcona bygger ny skola och idrottshall i Hallunda

Arcona har fått i uppdrag av Botkyrka kommun att bygga Eleonoraskolan, en 3-parallelig F-9-skola för totalt 915 elever, i Hallunda utanför Stockholm. Projektet är en…

Arcona får fortsatt förtroende från Vallentuna kommun i projektet Tellus – går nu in i produktionsfasen

Arcona meddelade i juni 2022 att man fått i uppdrag av Vallentuna kommun att driva projekteringsfasen inför ombyggnationen av Vallentuna gymnasiums befintliga lokaler som även…

Costco – tidig samverkan och kreativitet löste utmaningarna

En osäker omvärld skapar stora utmaningar och ställer större krav på tidig samverkan mellan alla aktörer i byggprojekten för att nå lönsamhet. Arcona har sedan…

Arcona bygger om kontorsbyggnad i Hammarby Sjöstad

Arcona har fått i uppdrag av Fabege AB att utföra en om- och påbyggnad av fastigheten Kv. Påsen 1, i Hammarby Sjöstad, Stockholm. Projektet är…