Arcona renoverar Rosenbad

Arcona har fått i uppdrag av Statens fastighetsverk att bygga om och renovera kvarteret Rosenbad. Projektet som utförs i generalentreprenadform påbörjas under april 2019 och planeras vara färdigställt under 2021. Under renoveringen flyttar verksamheten till andra lokaler i Regeringskvarteren. Kontraktssumman är bedömd till 500 MSEK.

– Vi har goda erfarenheter av ombyggnad i trång innerstadsmiljö och att nu få möjligheten att arbeta med Rosenbad känns väldigt inspirerande, säger Anders Rauge, affärschef på Arcona.

Kvarteret Rosenbad uppfördes som bankpalats mellan åren 1895-1900. I början av 1980-talet flyttade Regeringskansliet in. Sedan dess har bara vanligt underhållsarbete genomförts i byggnaden varför det nu är nödvändigt med den genomgripande renovering som Arcona fått i uppdrag att genomföra. Projektet Rosenbad är en del av den större upprustningen av Klarakvarteren och kommer att pågå till 2021.

Genom renoveringen ska Regeringskansliet som hyresgäst erbjudas funktionella, säkra, energieffektiva, representativa och flexibla lokaler. Ett annat viktigt mål för Statens fastighetsverk är att säkerställa en rationell drift och en bra framtida förvaltning. De åtgärder som nu genomförs ska ha ett 20 till 30 år långt perspektiv.

Läs mer om projektet på SFVs sida

Vid frågor kontakta
Ann Bjurström, avdelningschef Arcona, ann.bjurstrom@arcona.se, tel. 08-601 21 27
Peter Wallin, projektägare och fastighetschef SFV, peter.wallin@sfv.se, tel 010-478 72 84

Fakta

  • Adress Rosenbad
  • Projekttid 2019-2021
  • Byggherre SFV
  • Projekt Arcona bygger om och renoverar kvarteret Rosenbad.
  • Arconas roll Generalentreprenör
  • Kostnad 500 000 000 kr

Vill du veta mer om projektet?

Ann Bjurström