Stora projekt kräver stor kompetens

Arcona har kompetensen och erfarenheten som behövs för att bygga stora och komplexa projekt.

Erfarenheten har vi fått från några av de största byggprojekt som genomförts i Sverige. Sedan år 2014 har vi ytterligare stärkt vår position som totalentreprenör på stora projekt genom ett nära och väl fungerande samarbete med vår koncernägare Veidekke.

Vill du veta mer om Stora projekt?

Niklas Virving

Ann Bjurström