39 år med nytänkande och samverkan

Arcona projekterar, genomför byggentreprenader och utvecklar fastigheter i Storstockholm och Uppsala. Vi arbetar alltid i nära samverkan med kunden och med det övergripande syftet att förstå och utveckla kundens affär.

Arcona grundades 1985 med idé om att utmana det traditionella sättet att bygga och att skapa högre kundvärden genom att ha ett LEAN arbetssätt och lösa uppgifter tillsammans.

Arcona skapade Lean Construction i början av 1990-talet med inspiration från Toyotas produktionssystem och har sedan starten arbetat med och förfinat metoden och tankesättet kring detta.

För oss är det grundläggande att skapa starka team ihop med kunder och leverantörer som löser uppgifterna i samverkan och utvecklas över tid i långsiktiga samarbeten.

Vi har ett ledarskap som baseras på insikten om vad som motiverar människan. Först bygger vi människor, därefter team och sedan hus. Vi är öppna och ärliga och vågar bryta invanda strukturer för att ständigt överträffa förväntningarna och bli lite bättre.

Grundläggande är också att allt vi gör ska skapa kundvärde. Den övergripande drivkraften är därför att förstå vad som skapar kundvärde och se till att uppfylla de behoven. Det ska ske på ett kontrollerat och effektivt sätt där vi levererar med rätt kvalitet, i tid, utan olyckor och under budget. Varje gång. Vi kallar det Fantastiska leveranser.