Integrerad installationsprojektering

Exengo Installationskonsult ingår som en strategisk kompetens i Arcona-koncernen.

Exengo erbjuder konsulttjänster till bygg- och fastighetsmarknaden i idé- och utvecklingsskedet, byggskedet samt under förvaltningsskedet. Ambitionen är att kunna erbjuda en helhetslösning inom installationsområdet, med syfte att förbättra samordningen och energiförbrukningen.

Tjänsteutbudet grundar sig på hög servicegrad och ett stort kunnande inom Belysning, Elteknik, Kommunikation och Säkerhet,VVS, Automation, Energi, Besiktning, Kalkyler, Utredningar, Upphandlingar och Miljöcertifiering.

Exengo är ett teknikkonsultföretag som erbjuder integrerad installationsprojektering och specialister.
Företaget grundades 2011 och har nu fler än 50 medarbetare.

Exengo-GRAY_CMYK

www.exengo.se