Trikåfabriken byggd med banbrytande trästomme

I Hammarby sjöstad har en upprustning av industribyggnaderna från 1920-talet genomförts, däribland den gamla Trikåfabriken, där Arcona har utfört ett om- och tillbyggnadsprojekt för fastighetsbolaget Fabege. Genom en omfattande tillbyggnad med trästomme introducerades här framtidens byggteknik.

En tongivare för Hammarby sjöstad

Arcona har ansvarat för ombyggnationen av den befintliga byggnaden samt för tillbyggnationen av 6 600 kvadratmeter nya kontorslokaler ovanpå den befintliga huskroppen. Som totalentreprenörer av fastigheten har Arconas ansvar sträckt sig från justeringar av system- och bygghandlingar, till färdig produktion med överlämning till kund och hyresgäst.

Genom kontinuerliga dialoger med kunder, hyresgäster och övriga intressenter i projektområdet har Trikåfabriken utvecklats för att möta verksamheternas behov och öka kundvärdet. Med Naturvårdsverket som enskilt största hyresgäst har byggnationen kunnat utformas för att möta myndighetens ambitiösa krav på hållbarhet avseende både miljö och tillgänglighetsanpassningar.

Fakta

  • Adress Hammarby Fabriksväg
  • Projekttid 2016-2019
  • Yta 25.000 kvm kontor, ROT
  • Byggherre Fabege Centrumfastigheter AB
  • Projekt Fyra befintliga huskroppar har byggts om och byggts på. Påbyggnaden är helt i trä.
  • Arconas uppdrag Totalentreprenör
  • Kostnad 500 000 000 kr

Trikåfabriken blir referensprojekt för trästomme

Samtidigt som Stockholmsområdet är i behov av nya fastigheter råder det idag brist på nya tomter att bygga på. Att använda trä som stommaterial gör det möjligt att fortsätta utveckla staden vertikalt.

— Ett viktigt mål med projektet har därför varit att, i mer än teorin, sätta liv i trästommar. Både för Fabege och för oss. När projektet initierades fanns det nämligen inga referensprojekt med trästomme av den här storleken i Sverige, säger Peter Kihlman.

Trä har fördelen att vara mer hållbart och lättare än traditionella byggmaterial såsom stål och betong. Att bygga med trä öppnar upp för att kunna bygga fler våningsplan och större ytor. Genom att utforska nya utmaningar och fördelar med att projektera med trä kan Arcona agera föregångare i framtida fastighetsprojekt.

— Trikåfabriken med dess trästomme blir ett värdefullt referensprojekt framöver. Vi ser det som ett första steg för liknande projekt, som med stor sannolikhet kommer efterfrågas i framtiden, säger Stefan Windefalk, chef för avdelningen Ombyggnad på Fabege.

Engagemang har varit nyckeln för projektet. Trots motgångarna har det funnits en otröttlig vilja från båda parter att leverera en bra slutprodukt.

Stefan Windefalk, chef för avdelningen Ombyggnad på Fabege

En ny spetskompetens byggd på lösningsorienterade team

— Den stora uppsidan för kunden har varit Arconas kunskap och erfarenhet av att driva samverkansprojekt där förutsättningarna är föränderliga, säger Peter Kihlman. Han menar att det ständigt har funnits en lösningsorienterad inställning i teamet för att ta hand om de utmaningar som uppstått under projektets gång.

— Engagemang har varit nyckeln för projektet, instämmer Stefan Windefalk. Trots motgångarna har det funnits en otröttlig vilja från båda parter att leverera en bra slutprodukt.

Förutsättningarna har kommit att ställa Arcona inför flera utmaningar, som hur man förebygger fuktskador och brandskyddar exponerade träpartier. Frågorna har lett till lösningar under projektets gång och vid erfarenhetsåterföringen har flera framgångsfaktorer noterats. Till exempel valet att hantera regnvatten via förlorade tätskikt snarare än kostsamma väderskydd, samt lösningen med klimatzoner för att klara utmaningen med den omfattande lackeringen av trästommen.

— Samtidigt som vi fått användning för våra tidigare kunskaper och erfarenheter har projektets tillbyggnad utvecklat vår spetskompetens inom träbyggnationer, avslutar Peter Kihlman.

fotograf: barabild.se

Johan Månsson