Visselblåsing om missförhållanden

Att göra en orosanmälan är att säga ifrån om klandervärda förhållanden som du upptäckt inom Arcona.

Med klandervärda förhållanden menas brott mot lagar, interna regler eller etiska normer. Vidare kan det handla om förhållanden av arbetsmiljömässig karaktär som exempelvis mobbning, trakasserier, diskriminering, missbruk eller förhållanden som skapar fara för personers liv och hälsa, farliga produkter, förskingring, korruption, stöld, bedrägeri och ekonomisk trolöshet i tjänsten med mera.

Det finns möjlighet att skicka in en anonym orosanmälan. Det är viktigt att komma ihåg att denna möjlighet enbart ska användas undantagsvis eftersom det är svårt att följa upp en sådan anmälan. En anonym orosanmälan kan även vara belastande för arbetsmiljön.

Systemet för orosanmälan ska inte användas för att lämna falska anklagelser mot personer.

Alla orosanmälningar behandlas konfidentiellt.

Gör anmälan

Vad kan anmälas?

För att Arcona ska kunna följa upp orosanmälan på ett försvarligt sätt, är det viktigt att du som skickar anmälan beskriver ärendet så noggrant som möjligt. Detta gäller fakta, tid och plats, vem som var inblandad och vem som anses ansvarig.

En orosanmälan bör innehålla:

 • fullständigt namn (kan vara anonym)
 • anmälarens tjänsteplats (kan vara anonymt)
 • anmälningsdatum
 • tidpunkt, eventuellt datum och klockslag för observationen
 • konkret vad som observerats
 • plats för handlingen
 • andra vittnen
 • eventuell kännedom om tidigare fall

Anonymitet

Om du vill försäkra dig om att du är anonym ska du tänka på följande:

 • Om det är möjligt, skicka inte anmälan från en dator som levererats av Arcona
 • Använd inte en dator som är uppkopplad via Arconas nätverk/intranät
 • Gå direkt till systemet för orosanmälan genom att kopiera eller skriva in URL-adressen i webbläsaren istället för att klicka på en länk
 • Ange inte dina personuppgifter

Skapa en postbox

 • När du skickar anmälan, har du möjlighet att välja att du kommer att vara tillgängliga för den framtida undersökning genom att skapa en säker postbox
 • Vi rekommenderar att du gör dig tillgänglig, då kanske vi inte kan slutföra ärendet utan ytterligare information från dig
 • När du skapar en postbox, tilldelas du ett ärendenummer, och du väljer ett lösenord. Du använder dessa när du loggar in på postboxen för att se om det finns några frågor till dig
 • Oavsett om du är anonym eller skriver ditt namn, ber vi dig att skapa en postbox. Det gör det säkrare och lättare att kommunicera med oss
 • All kommunikation är naturligtvis anonymt om du vill