Arcona har genomfört ombyggnaden av Kv. Fyrfotan – Klaraporten – på totalentreprenad i samverkan med Storebrand. Projektet drevs i två faser, systemhandlingsprojektering och genomförande där den första syftade till att gemensamt hitta rätt produkt och bästa systemlösningar samt att fastställa ett riktpris.

Fas 2 genomfördes sedan i full öppenhet med incitament på kostnadernas över- respektive underskridanden. Gemensamt projektkontor med UE och byggherre samt noggrann planering var två framgångsfaktorer för projektet.

Projektet som ligger på Vasagatan i Stockholm innebar en total ombyggnad av ca 20.000 kvm kontor och påbyggnad av ett våningsplan samt förberedelser för ytterligare ett våningsplan kontor.

SPP är hyresgäst av ca 10.000 kvm som även innefattar konferenscenter, personalmatsal med storkök och motionsavdelning.

Klaraporten är dubbelt miljöcertifierat – dels BREEAM Excellent, dels Miljöbyggnad Guld.

Klaraporten omgärdas av vältrafikerade in- och utfartsleder där samordning av transporter till och från arbetsplatsen samt arbeten med fasad och påbyggnad på tak innebar tuffa utmaningar för logistisklösningarna och säkerhetsarbetet.

Fakta

  • Adress Vasagatan 8, Stockholm
  • Projekttid 2011-2013
  • Yta ca 30.000 kvm
  • Byggherre SPP/Storebrand
  • Projekt Ombyggnad och påbyggnad av fastighet, byte av fasad samt ett antal hyresgästanpassningar
  • Arconas uppdrag Totalentreprenad i samverkan
  • Kostnad 270 000 000 kr