Attraktiv och klimatsmart kontorsfastighet

Arcona har varit involverad från tidiga skeden med utvecklingsstudier kring fastigheten och har drivit projektering och produktionsplanering i nära samverkan med Bonnier fastigheter enligt VDC-metodiken.

Fastigheten Lokstallet 6, Atlas garden, har under många år varit Säpos högkvarter. Efter Säpos utflytt årsskiftet 2013/2014 var hela fastigheten tom och i stort behov av renovering. För att skapa en attraktiv kontorsfastighet som samtidigt gör ett avtryck i Stockholms arkitektur valde Bonnier fastigheter att ansöka om ändrad detaljplan för att kunna gör en påbyggnad om en våning på fastigheten. Detta tillsammans med en helt ny fasad bestående av 50 % glas och 50 % plåt samt helt nya installationer har skapat en attraktiv kontorsfastighet med goda kommunikationer och bra läge intill St. Eriksplan i Stockholm.

Atlas garden är BREEAM-certifierat och fokus har varit att skapa en energieffektiv och klimatsmart byggnad. Till exempel så är hela taket av sedum. En av de stora utmaningarna i projektet är att fastigheten ligger väldigt nära spårområdet. Det gör att brand- och ljudkraven varit höga och logistiken utmanande.

 

Fakta

  • Projekttid 2014-2016
  • Yta 7.300 kvm
  • Byggherre Bonnier fastigheter
  • Projekt Kontorsbyggnaden vid Atlasmuren har fått totalrenovering med en helt ny fasad bestående av 50% glas och 50% plåt.
  • Arconas uppdrag Totalentreprenad i samverkan
  • Kostnad 145 000 000 kr