Om- och påbyggnad av Påsen 1

Arcona har fått i uppdrag av Fabege AB att utföra en om- och påbyggnad av fastigheten Kv. Påsen 1, i Hammarby Sjöstad, Stockholm. Projektet är en totalentreprenad och påbörjas i januari 2023 och planeras vara färdigställt i december 2024. Efter ombyggnationen beräknas lokalerna omfatta ca 12 600 kvm (LOA). Arcona och Fabege har under Fas 1 påbörjat detaljprojektering och produktionsförberedelser och går nu in i Fas 2.
Kontraktssumman är på ca 221 MSEK.

Kv. Påsen 1 är en kontorsbyggnad som ursprungligen var en påsfabrik från 1955 belägen i ett område som växte fram i olika etapper under 1930-, 40- och 50-talet. Hammarby Sjöstad är idag en naturlig utvidgning av Stockholms innerstad och ett etablerat kontors- och bostadsområde. Syftet med om- och påbyggnaden är att uppgradera fastigheten till moderna kontorslokaler för att möta önskemål och krav från morgondagens arbetsplatser. När projekt är färdigställt ska byggnaden certifieras enligt BREEAM Bespoke nivå Excellent.

– Vi på Arcona ser fram emot att, tillsammans med vår kund Fabege, genomföra om- och påbyggnaden av Kv. Påsen 1. Projektet har en hög profilering inom miljö och hållbarhet vilket känns extra roligt att få vara en del av. Vi är stolta och glada för förtroendet vi fått, säger Mimmie Sundin, affärschef på Arcona.

– Vi ser mycket fram emot att utveckla Kv. Påsen 1, under konceptnamnet Textiltorget, tillsammans med Arcona. Hammarby Sjöstad är en stadsdel med en levande karaktär och välkomnande atmosfär och vi är övertygade om att Arcona kommer bidra till att fastighetens nya skepnad blir en viktig del för såväl stadsbilden som innehållet på platsen, säger Stefan Windefalk, Chef Projekt Ombyggnad på Fabege.

Fakta

  • Adress Textilgatan 43
  • Projekttid 2023-2024
  • Yta 12 600 kvm (LOA)
  • Byggherre Fabege AB
  • Projekt Om- och påbyggnad av kontorsbyggnad
  • Arconas uppdrag Totalentreprenad
  • Kostnad 221 000 000 kr

Vill du veta mer om projektet?

Björn Torjussen