Byggnader för vård och forskning

Arcona har lång erfarenhet av att bygga vårdbyggnader och sjukhus och kan med gemensam koncernkompetens bidra till att skapa en framgångsrik vårdmiljö.

Forsknings- och sjukhusmiljöer ställer otroligt höga krav både på installationer och processer, inte minst då det ofta vid ombyggnationer bedrivs vårdverksamhet inom eller i direkt anslutning till byggarbetsplatsen.
Arcona är den partner som bäst kan hantera alla dessa krav.

Vill du veta mer om Vård- & forskningsbyggnader?

Niklas Virving

Ann Bjurström