Nöjd kund med Arcona Lean Construction

För Arcona är Lean Construction nyckeln till framgång. Det är summan av allt vi presterar från tidig kundförståelse till nöjd kund. Det är vår metod och vårt tankesätt och baseras på en nära samverkan mellan beställare, projektörer och underentreprenörer från första stund i projekten. Ett standardiserat arbetssätt där beslut om produktutformningen successivt tas genom processen.

Lean Construction säkerställer kvaliteten i våra projekt och är garant för ständig förbättring och effektivisering.
Vår övergripande drivkraft är att förstå vad som skapar värde för kunden och utifrån det skapa lokaler som utvecklar kundens affär.

Arbetsmiljö är ett viktigt led i vår strävan att skapa nytta för våra kunder. Vi är helt övertygade om att ett aktivt, framgångsrikt arbetsmiljöarbete har en positiv påverkan på ekonomin, miljön och samhället.

VDC – Virtual Design and Construction – är ett arbetssätt som integrerar virtuella modeller mellan olika discipliner i projektering och produktion. VDC fokuserar på hela arbetsprocessen, vilket inkluderar organisationens arbete och metoder för korta och effektiva beslutsvägar.

Vi är övertygade om att framgång skapas genom specialisering av team där vi tillsammans med kunden och leverantörerna löser uppgifterna i samverkan och utvecklas över tid i långsiktiga samarbeten. Det som brukar kallas strategisk samverkan.