Centrumanläggningar med ombyggnad under pågående drift

Arcona har lång erfarenhet av att bygga om centrumanläggningar och genomföra hyresgästanpassningar i butikslokaler i Storstockholm och Uppsala. Exempel på centrumanläggningar som Arcona arbetat med är Kista Galleria, Västermalmsgallerian, Åhléns i både Stockholm och Uppsala, Ringen, Solna Centrum, Fältöversten och SKHLM samt en handelsplats på Kungsholmen.

Vi har i detta projekt valt att samarbeta med Arcona då de har stor erfarenhet av projekt som ställer höga krav på flexibilitet och som även kompliceras av att de ligger mitt i city. Arcona är lyhörda för pågående verksamheter vilket är viktigt i det här projektet.

Jan Henriksson, fastighetschef AxFast – Åhléns, kv Lejonet, Uppsala

Vill du veta mer om Handel?

Niklas Virving

Ann Bjurström

Pågående projekt