Ledningsgrupp

Niklas Virving

Ann Bjurström

Désirée Holmberg

Victoria Lidfeldt

Johan Nilsson

Andreas Asplinger

Johan Månsson

Ella Bringle

Mimmie Sundin

Per Almgren

Affärschefer

Johan Månsson

Per Almgren

Mimmie Sundin

Ella Bringle

Andreas Asplinger