Arcona har byggt om Sundbybergs stadshus – med återbruk i fokus

Arcona fick 2022 i uppdrag av AMF Fastigheter att i Sundbyberg, Stockholm, anpassa delar av befintlig byggnad, Sundbybergs stadshus, enligt hyresgästens framtida behov. Projektet var en totalentreprenad i samverkan som omfattade 8900 kvadratmeter uthyrbar yta. I juni 2023 välkomnades medarbete och besökare tillbaka in i huset. 

Syftet med den interiöra moderniseringen var att skapa mer ändamålsenliga lokaler för de som arbetar i huset och för Sundbybergs invånare som besöker stadshuset. Anpassningen innefattade justering av planlösning, belysning och andra delar av installationssystemen.

Material som hade potential att återanvändas i projektet genomgick ett flertal utredningar för att säkerställa att det mötte hyresgästens krav på inomhusmiljön. Det medförde även diskussioner om kvalitetsnivåer samt en del praktiska undersökningar. Material och inredning som inte återbrukats direkt i projektet, men som är i gott skick, ska i möjligaste mån nyttjas på andra sätt. Arcona undersökte om det fanns behov i andra projekt eller hos andra intressenter och AMF undersökte om det kunde återbrukas i övrigt fastighetsbestånd.

Exempel på sådant som återbrukats:

 • Undertak inklusive bärverk
 • Befintliga gipsväggar har demonterats och gipsskivor har återanvänds
 • Material från befintliga systemväggar har använts som stomme för nya väggar
 • Befintliga träglaspartier och metallglaspartier har flyttats och skapat ny rumsbildning
 • Vissa delar av golv har flyttats och stora delar av textilmattor har återbrukats efter rengöring
 • WC utrymmen har kompletterats och rengjorts
 • Pentry och köksdelar har flyttats, lagats och kompletterats med vissa nya delar
 • Invändiga dörrar har återbrukats
 • Ventilationskanaler har återbrukats som bas för den nya rumslayoten


Vid frågor kontakta

Mimmie Sundin, affärschef på Arcona, mimmie.sundin@arcona.se, tel. 08-601 21 18

Fakta

 • Adress Östra Madenvägen 4
 • Projekttid 2022-2023
 • Yta 8 900 kvm
 • Byggherre AMF Fastigheter
 • Projekt Syftet med den interiöra moderniseringen var att skapa mer ändamålsenliga lokaler. Anpassningen innefattade justering av planlösning, belysning och andra delar av installationssystemen.
 • Arconas uppdrag Totalentrepenör i samverkan

– Det är både spännande och roligt att göra detta tillsammans med AMF Fastigheter. Projektet genomsyras av en hög grad av samverkan med återbruk i fokus vilket ligger helt rätt i tiden. Återbruk är något som växer i efterfrågan, därför är det extra roligt att få göra ett projekt med så tydligt fokus gällande denna fråga, säger Mimmie Sundin, affärschef på Arcona.

 

– I stadshuset vill vi skapa ännu mer ändamålsenliga lokaler till vår kund. Samtidigt ligger ett stort fokus på återbruk och att reducera klimatavtrycket i byggprojektet så mycket som möjligt, vilket vi tycker är båda glädjande och engagerande. Vi ser fram emot samarbetet tillsammans med Arcona som är en etablerad lokal aktör med erfarenhet av liknande projekt, säger Johan Lindskog, projektutvecklingschef på AMF Fastigheter.