Nya våningsplan på modernt kontorshus

Det råder febril aktivitet i det enorma kontorshuset Fleming. Och när vi pratar aktivitet är det här i dubbel bemärkelse. För samtidigt som projektorganisationen jobbar hårt för att bygga på två hela plan, våning sju och våning åtta, jobbar resten av människorna i huset med pappersarbete.

– Det är nämligen en av de mest spännande utmaningarna med det här projektet: Hyresgästerna är kvar, och deras  verksamhet måste få fortsätta som vanligt med så få störningar som möjligt, säger Johan Nilsson.

Som i så många andra byggprojekt kryllar det av utmaningar också här. Fleminggatan är en rejält vältrafikerad gata i Stockholm och det har satt Arcona på prov: För hur ska man kunna montera en tornkran när det passerar fordon hela tiden? Och hur ska man kunna sköta nödvändiga leveranser när det är ständiga köer? Att störa trafiken är inte ett alternativ, eftersom utryckningsfordon måste kunna passera obehindrat.

– Vi har vårt kontor på femte våningen med utsikt över Fleminggatan. Vi ser hur ettans buss kommer och går, stup i kvarten, säger Johan Nilsson och småskrattar.

För att kunna montera tornkranen behövdes tillstånd att stänga av gatan. Johan berättar hur han i princip stod och hoppade i väntan på kranen, som nu står prydligt uppställd och där bilarna bokstavligen kör under kranens ben.
– Vad gäller leveranser har vi tillstånd att stänga av gatan mellan klockan 22 och 05 varje natt, konstaterar Johan Nilsson.

Arcona fick projektet av byggherren Mengus, som reser och förvaltar fastighetsfonder. I uppdraget ligger bland annat att installera moderna hissar och nya ventilationsaggregat samt att bygga på ett sjunde och ett åttonde våningsplan, totalt 1 500 kvadratmeter, på fastigheten som ursprungligen byggdes 1964.

– Att få bygglov har gått förvånansvärt enkelt. Det är mer regel än undantag med överklaganden, men här överklagades varken detaljplanen eller bygglovet, så det var bara att sätta igång, direkt när bygglovet vunnit laga kraft, berättar Johan.

Ganska omgående visade det sig att gatan var fylld av rör och ledningar, något som ställde till det en del,  åtminstone inledningsvis.

– Men den största utmaningen har varit monteringen av väderskyddet, eftersom vi rivit hela yttertaket, säger Johan. I normala fall går man ner med bäring till markytan för att fästa väderskyddet. Av flera anledningar gick inte detta i det här fallet, och Johan Nilsson och kollegerna fick tänka om.

– Till slut satte vi fast väderskyddet med konsoler i fasaden. Det tog nästan sex veckor att få upp det. Men i gengäld har vi kunnat riva av hela taket och alla befintliga fläktaggregat samtidigt. Att göra så här omfattande ingrepp när hyresgästerna sitter kvar i byggnaden är ovanligt. En stor del av arbetet har i det här fallet därför handlat om att informera och kommunicera med de övriga hyresgästerna och grannarna.

– Av naturliga skäl har hyresgästerna och de boende olika önskemål: Hyresgästerna, de som arbetar här, vill inte bli störda dagtid. De boende, som vill kunna få lugn och ro på kvällar och nätter, vill inte bli störda nattetid. Lösningen har varit att hela tiden informera om när det förväntas bli extra högljudda arbetsmoment, och att arbeta så mycket som möjligt med dessa under helgerna.

– Alla inblandade har varit väldigt tillmötesgående och flexibla. Det har gått mycket bättre än vad vi förväntat oss. Arcona har i det här projektet jobbat under stark tidspress och hade 13 månader på sig att bli klara. – Den här gången har vi lagt ner otroligt mycket resurser på mycket som inte har med själva bygget att göra. Vi har jobbat
med problemlösning på hög nivå. Men det har gått bra. Som det ser ut nu kommer vi att bli färdiga på elva månader.

Läs mer om Fleming 7 på Mengus sida.

Fakta

  • Adress Fleminggatan 3-9, Stockholm
  • Projekttid 2016-2017
  • Yta ca 1500 kvm
  • Byggherre Mengus
  • Projekt Påbyggnad med två nya våningsplan på befintlig kontorsbyggnad samt ny ventilation för hela huset. Allt med kvarsittande hyresgäster under byggtiden.
  • Arconas uppdrag Totalentreprenad