Arconahallen - Hållbara idrottshallar till halva kostnaden

Under 2013 lanserades vårt nya koncept ”Arconahallen”, vilken är en mycket prisvärd, energisnål och funktionell idrottshall och på drygt fyra år har tolv nya hallprojekt projekterats och byggts eller är på väg att byggas. Med hjälp av färdiga standardsystem som justeras och anpassas till beställarens krav svarar Arconahallen upp till såväl kommunernas som idrottsutövarnas krav på funktion, energieffektivitet, slitagetålighet och kapacitet.

Läs mer om Arconahallen

På totalentreprenad bygger vi högeffektiva idrottshallar med hög standard på teknik och material till ett lågt pris. Vi har fokuserat på utövaren och kapat bort det som egentligen inte är nödvändigt för att bygga en energisnål och funktionell kvalitetshall.

Catrin Hansson, affärschef Arcona

Fyra skäl att välja Arconahallen

  • Lågt, fast pris
  • Funktionell med hög kvalitet
  • Energisnål
  • Kan miljöklassas

Exempel på hallar med klassning enligt miljöbyggnad

Stora mossen Multihall Guld
Sätrahallen Multihall Guld
Vintervikshallen Multihall Silver
Riddersvikshallen Multihall Silver
Grimstahallen Multihall Silver
Skogås racketcenter Rackethall Silver
Kvarnbergshallen Multihall Silver
Glömstahallen Multihall Silver
Mötesplats Stuvsta Multicenter Silver
Farstahallen Multihall Ej klassad

Arconahallen

Grundkonceptet för Arconahallen består av en komplett färdig bollhall med dubbla idrottsplaner avsedda för tävlingsutövning av alla de vanligaste lagbollsporterna.

Arconahallen kostar betydligt mindre än en traditionellt byggd idrottshall. Det har historiskt varit mycket dyrt att bygga nya idrottshallar och det i kombination med höga myndighetskrav och brist på mark har gjort att många kommuner avstått från nyinvesteringar. Vi har tillsammans med Stockholms stad gått igenom vilka byggtekniska och sportsliga krav som stadens idrottshallar bör uppfylla. Jan Lind på Stockholms stads fastighetskontor (FSK) berättar ”Arconas koncepthall stämmer väl överens med dessa krav och ligger under budget för vad de bör kosta”. Vi kan i ett tidigt skede säkra kostnaden och lämna fast pris på entreprenaden som tar ca åtta månader från start till färdig byggnad.

Höga krav på låga livscykelkostnader

Stora kostnader för en idrottshall ligger ofta i löpande drift och underhåll. Materialval och funktioner är planerade för att underlätta drift och underhåll. Genom att ta hänsyn till miljöaspekter som energieffektivitet och resurshushållning har vi skapat en idrottshall med god driftsekonomi.

Det gör det också smidigt att miljöcertifiera idrottshallen. En miljöcertifiering av idrottshallen visar att byggnaden lever upp till ett antal fastställda hållbarhetskrav, och ger dig ett kvitto på att hallen är långsiktigt hållbar. Ser du ett behov av att uppföra flera idrottsanläggningar framöver så kan det löna sig att teckna ett ramavtal med oss. Det öppnar upp för positiva serieeffekter som leder till kortare genomförandetid och lägre kostnader.

Genom att arbeta tillsammans med Arcona får du en part genom hela processen som hjälper till att optimera produkten utifrån just dina specifika krav och som tar ansvar för att kostnader och tider håller genom hela projektet. Kontakta oss i tidigt skede för att diskutera hur tillval och anpassningar påverkar kostnaden. Eftersom mark- och grundläggningskostnader utgör en stor del av investeringen är valet av plats mycket viktig.

En flexibel koncepthall

Arconahallen är en multihall och finns både som dubbel- och enkelhall, i standardutförande samt med tillvalsmöjligheter. I grundkonceptet för Arconahallen ingår en komplett färdig bollhall med en eller två fullstora idrottsplaner för tävlingsutövning av alla de vanligaste lagbollsporterna, som handboll, basket, volleyboll, inomhusfotboll och innebandy. Fast utrustning ingår. Planerna håller internationella mått och standarder som uppfyller krav enligt SKLs Måttbok för fullstora planer med tävlingskrav vad gäller längd, bredd, höjd, ljus ljud, luft, kontraster och säkerhetszoner.

Arconas idrottshallar kan certifieras enligt systemet Miljöbyggnad. Exempel på detta är Stora Mossens idrottshall  som är certifierad enligt Miljöbyggnad nivå guld vilket innebär att den får en energiförbrukning om högst 55 kWh/kvm och år. Hallarna är även robust utformade för att tåla ett hårt slitage, där tongivande material är betong, stål och tegel.

Koncepthallen har fyra stycken omklädningsrum med duschar och toaletter, liksom omklädningsmöjligheter för lärare och matchfunktionärer. Två stycken redskapsförråd, placerade i varsin ända på hallen, medger möjligheter att dela av hallen i två delar med en ridåvägg om man så önskar. I entréhallen finns plats för ett  pentry, där man kan servera kaffe och mackor vid exempelvis helgturneringar. Här finns också toaletter för besökare och åskådare. Ett viktigt utrymme är städcentralen, stor nog att rymma en städmaskin, men där det även finns plats för tvättmaskin och torktumlare. På en övre våning finns teknik- och fläktrum. Naturligtvis är hallen fullt tillgänglig för utövare och besökare med nedsatta funktioner.

Pågående projekt