Välkommen till Arcona

För Arcona är ni som leverantörer viktiga och vi arbetar hela tiden på att utveckla relationerna och vårt sätt att arbeta för att ge leverantörer, kunder och Arcona bäst värde.

Tillsammans med er förverkligar vi våra kunders önskemål och krav.

Att vara leverantör till Arcona

Krav på våra leverantörer

Våra leverantörer ska följa gällande lagar, förordningar, föreskrifter och standarder samt ska inneha och leva upp till träffade kollektivavtal, och de ska inneha samtliga för verksamheten nödvändiga tillstånd, licenser och registreringar.

Administrativa krav

MBL: Alla leverantörer som är kopplade till vår byggverksamhet måste ha kollektivavtal. Undantag är enmansföretag, då räcker signerad UE2021-blankett

Ekonomi: Ekonomisk bedömning utförs på alla leverantörer. Kraven skiljer sig åt beroende på bolagsform och storlek.

Etik och uppförandekod

Krav på arbetsplatserna

ID06: Alla ska ha giltiga ID06 kort

UE i 2 led: Vi begränsar entreprenörskedjan till två led. Syftet med detta är att Arcona arbetar aktivt för en seriös byggbransch på lika villkor.

Arbetsmiljö: Leverantörer som vistas på Arconas arbetsplatser ska vid inskrivning genomgå Arconas arbetsplatsintroduktion och säkerhetsgenomgång.
Här hittar du till vår säkerhetsfilm.

Om Leverantörsportalen

Leverantörsportalen är en kostnadsfri tjänst där du som leverantör till oss kan registrera dig för den fortsatta kommunikationen samt vid anbudslämning i projektupphandlingar.

LEVERANTÖRSPORTAL

Eftersom vi är ett helägt dotterbolag i Veidekke-koncernen har vi en gemensam Leverantörsportal.

Alla leverantörer behöver registrera sig med ett konto i vår Leverantörsportal.

Hur gör jag för att starta ett konto?

Leverantörsportalen gör det effektivt och enkelt för vår projektverksamhet att göra inköp. I samarbetet med er som leverantörer kommer Leverantörsportalen hjälpa till med en bra struktur för all dokumentation i samband med upphandlingar. En rak kommunikation såväl internt i Arcona som externt tillsammans med er.

I vår Leverantörsportal kan du som leverantör från 2021:

  • Se alla dina projektavtal med oss
  • Få översikt över dina förfrågningar
  • Hämta bilagor till förfrågningar, avtal och avrop
  • Lämna anbud på en förfrågan
  • Acceptera eller tacka nej till att delta i en förfrågan
  • Ändra och justera användarinställningar, kontaktuppgifter samt information om ert företag

LEVERANTÖRSPORTAL

Vill du veta mer?

Victoria Lidfeldt