Har vi något att bygga på?

Har vi något gemensamt? Är vi båda övertygade om att relationer bygger? Det bygger fastigheter, engagemang, starka team, effektiva processer, ja hela samhällen. Vill du arbeta i en miljö som bygger på förtroenden ska du göra karriär inom Arcona.

Här nedan presenterar vi de aktuella tjänster vi söker medarbetare till:

Erfaren produktionsledare - Uppsala

Som Produktionsledare på Arcona är du en del av produktionsteamet som leds av produktionschefen. Du kommer att delta i projektets alla skeden, många gånger redan från projektering, upphandling och över till byggproduktion och därefter till överlämnande och slutreglering. Du ansvarar för ett antal tilldelade entreprenader där du styr dem mot tid, ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö. Du kommer att vara den naturliga länken mellan din entreprenör och Arconas platsledning och även dokumentera era överenskommelser i linje med gällande kontrakt. Du rapporterar direkt till Produktionschefen och Projektingenjören. Som en del av Arcona, lägger du stor vikt vid en säker arbetsplats där du alltid föregår med gott exempel.

Bakgrund och egenskaper

Vi söker dig som har minst fem (5) års erfarenhet som produktionsledare.

Du är tydlig i ditt ledarskap och har en god förmåga att kommunicera både i tal och också skrift. Du har lätt för att söka kontakt och är lyhörd för din omgivning. Du är ordningsam och trivs i en strukturerad miljö, där du arbetar självständigt med det tilldelade ansvaret. Du anser att det är viktigt med god planering och avstämning vad gäller både tid, ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö. För att kunna lösa uppgifter på bästa sätt förstår du vikten av att kunna prioritera och organisera för att sedan genomföra det. Du är kostnadsmedveten och ser till den bästa affären för Arcona och kunden i varje situation.

Läs mer om en av våra produktionsledare

Produktionschef - Uppsala

Vi söker dig som har några års erfarenhet från byggproduktion i en ledande position, gärna med en byggteknisk utbildning från högskola eller YH-utbildning. Erfarenhet av BAS-U uppdrag är meriterande, likaså dokumenterade kunskaper i entreprenadjuridik och PBL.

Du är en naturlig ledare och förebild med en god förmåga att kommunicera både i tal och också skrift. Du trivs med att skapa och upprätthålla goda relationer och motiverar andra till utveckling. Du anser att det är viktigt med god planering och regelbunden avstämning vad gäller både tid, ekonomi och kvalitet. Du är drivande att lösa utmaningar på bästa sätt och förstår vikten av att kunna reflektera och prioritera att organisera för att genomföra din strategi. Du har ett helhetsperspektiv och lägger fokus på att ständigt ligga steget före. Du är kostnadsmedveten och ser till den bästa affären för Arcona och kunden i varje situation.

Läs mer om en av våra produktionschefer

Projekteringsledare

Som projekteringsledare på Arcona bygger och leder du ditt projekteringsteam mot satta mål. Projekteringsteamet kan bestå av interna resurser, men även upphandlade konsulter och tänkta entreprenörer och leverantörer. Du följer upp, stämmer av och informerar berörda om status och vidtar eventuella åtgärder vid avvikelser från planen. Du är den naturliga länken mellan projektör och kund och du följer upp arbetet genom dokumentation och ekonomisk reglering enligt gällande avtal. Dina arbetsuppgifter är lika mycket administrativa som praktiska i form av att lösa samordningen för att driva processen framåt. Du ansvarar för att samtliga kompetenser inom projektet tas till vara och borgar för involvering med både inköp och produktion.

VDC (Virtual Design and Construction) är metoder du använder i din vardag. Du ser till att projekteringen genomförs med lönsamhet, i tid och utan fel vid leverans av både bygghandlingar och att leverans av relationshandlingar i projektets slutskede samordnas. Du är en nyckelperson i projektets tidiga skeden; anbudsarbete, projektering och upphandling. Du rapporterar direkt till projektchefen och får stöd av projektingenjören. Som en del av Arcona, lägger du stor vikt vid en säker arbetsplats redan i projekteringen och ute på byggarbetsplatsen föregår du med gott exempel.

Du har några års erfarenhet som projekteringsledare, projektör eller så har du arbetat inom byggproduktion i en ledande position, gärna med en byggteknisk utbildning från högskola. Erfarenhet av Kvalitets- och miljöansvar med dokumenterade kunskaper i PBL, BAS-P uppdrag, VDC och BIM är meriterande.

Du är en naturlig ledare och förebild med en god förmåga att kommunicera både i tal och också skrift. Du trivs med att skapa och upprätthålla goda relationer och motiverar andra till utveckling. Du anser att det är viktigt med god planering och regelbunden avstämning vad gäller både tid, ekonomi och kvalitet. Du är drivande, noggrann och målmedveten och trivs med att arbeta självständig, samtidigt som du är lyhörd för både kundens och teamets behov. Du har ett helhetsperspektiv och lägger fokus på att ständigt ligga steget före. Du är kostnadsmedveten och ser till den bästa affären för Arcona och kunden i varje situation.

Läs mer om en av våra projekteringsledare