Har vi något att bygga på?

Har vi något gemensamt? Är vi båda övertygade om att relationer bygger? Det bygger fastigheter, engagemang, starka team, effektiva processer, ja hela samhällen. Vill du arbeta i en miljö som bygger på förtroenden ska du göra karriär inom Arcona.

Här nedan presenterar vi de aktuella tjänster vi söker medarbetare till:

Projektingenjör - Uppsala

Projektingenjör är vår mest komplexa befattning på Arcona och därför projektanpassas ansvarsuppgifterna beroende på projektstorlek och antalet av ansvarsprojekt. Som projektingenjör på Arcona samordnar du projektets ekonomistyrning och i vissa fall inköp. Du är stationerad på det aktuella större projektet, eller på flera mindre projekt samtidigt, där du säkerställer att vi arbetar efter Arconas standarder gällande ekonomi, inköp och kvalitet.

Du sammanställer månatliga slutkostnadsprognoser både för kund och internt där du bilägger underlag till vår ekonomiavdelning för kundfakturan. Du är samtidigt ett stöd i vårt ekonomistyrningsprogram MAP och coachar gärna dina kollegor i vårt arbetssätt. Dina arbetsuppgifter är administrativa och kräver noggrannhet och intresse för siffror. Du kommer att vara aktiv i både upphandling och slutreglering av konsulter, entreprenörer och leverantörer. I vissa projekt kommer du även att vara Kvalitets- och Miljöansvarig. Du är delaktig i projektets alla skeden; anbudsarbete/kalkylskede, projektering, upphandling, byggproduktion, överlämnande, och slutreglering.

Du rapporterar direkt till Projektchefen som du har ett mycket nära samarbete med genom hela projektet. Som en del av Arcona, lägger du stor vikt vid en säker arbetsplats där du alltid föregår med gott exempel.

Din bakgrund

Vi söker dig som har några års erfarenhet som entreprenad-/projektingenjör, projekteringsledare, inköpare eller dig som arbetat i en ledarroll inom produktion, samt har en byggteknisk eller ekonomisk utbildning från högskola. Tidigare Kvalitets- och Miljöansvar och/eller inköpsarbete är meriterande, likaså VDC-erfarenhet samt dokumenterade kunskaper i entreprenadjuridik och PBL.

Personliga egenskaper

Du har en god förmåga att kommunicera både i tal och också skrift och trivs med att coacha och stötta din omgivning så att ni tillsammans i projektet når bästa resultat. Du är lyhörd för kundens önskemål tillika vårt ständiga förändringsarbete på Arcona. Du är analytiskt lagd, drivande och trivs med att arbeta självständigt. Du tycker om att planera och är kostnadsmedveten samtidigt som du triggas av att förhandla fram den bästa affären för Arcona och kunden i varje situation.

Projektchef - Stockholm

Som Projektchef på Arcona är du projektansvarig vilket innebär att du styr så att projektet genomförs med god lönsamhet, i tid och utan fel vid överlämnande. Du representerar Arcona och har tät kundkontakt redan från anbudsfasen och vidare genom hela affären. Tillsammans med kunden och övriga i projektteamet sätter du upp mål för projektet och fördelar ansvarsområden. Du bygger upp och leder ditt projektteam mot de gemensamma målen.

Du har ett nära samarbete med projektingenjör, projekteringsledare och produktionschef, vilka rapporterar direkt till dig. Du är lyhörd för såväl kundens som teamets behov och agerar därefter. Du är ett föredöme och följer vårt arbetssätt och standarder och coachar hela ditt team att göra likaså. Du rapporterar direkt till kund, projektets styrgrupp och Affärschefen. Som en del av Arcona, lägger du stor vikt vid en säker arbetsplats där du alltid föregår med gott exempel.

Din bakgrund

Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet som projektledare eller dig som har flera års erfarenhet som projektchef kombinerat med en byggteknisk utbildning från högskola. Du har tidigare deltagit i helhetsplaneringen av projekt och haft ett ekonomiskt ansvar med gott resultat. Kvalitets- och Miljöansvar, dokumenterade kunskaper i entreprenadjuridik, PBL och tidigare arbete med VDC är meriterande.

Personliga egenskaper

Du är en naturlig ledare och god förebild med förmåga att kommunicera väl i både tal och också skrift. Du trivs med att skapa och upprätthålla goda relationer och motiverar andra till utveckling. Du är ödmjuk inför teamets olika personliga egenskaper och lyfter fram det bästa hos alla så vi gemensamt når önskat resultat. Du anser att det är viktigt med god planering och regelbunden avstämning vad gäller både tid, ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö. Du är drivande och lyhörd för förändring. Du har ett helhetsperspektiv och lägger fokus på att ständigt ligga steget före. Du trivs med att arbeta självständigt och målmedvetet. Du är affärsmässig och ser till den bästa affären för Arcona och kunden i varje situation.

Installationsledare - Stockholm

Som Installationsledare på Arcona är du en del av produktionsteamet som leds av Produktionschefen. Du ansvarar för projektets installations- och maskinentreprenader (hiss, portar m.m.) där du styr dem i tid, ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö. Du kommer att vara den naturliga länken mellan din entreprenör och byggledningen och även dokumentera era överenskommelser i linje med gällande kontrakt. Du kommer att delta i projektets alla skeden, många gånger redan från projektering, upphandling och över till byggproduktion och därefter till överlämnande och slutreglering. Du ansvarar för provningar, driftsättning och injusteringar och säkerställer dokumenteringen kring detta. Du rapporterar direkt till Produktionschefen och Projektingenjören. Som en del av Arcona, lägger du stor vikt vid en säker arbetsplats där du alltid föregår med gott exempel.

Din bakgrund

Vi söker dig som har några års erfarenhet från att ha produktionslett installationsentreprenader och är väl bekant med installationsprocessen genom ett projekt eller du som agerat som handläggare för installationskonsulter i projekt. Du har goda tekniska kunskaper från en byggutbildning, gärna högskola eller erhållit motsvarande genom arbetslivserfarenhet. Praktiska erfarenheter som projektledare på ett installationsföretag och VDC- och BIM-erfarenheter är meriterande.

Personliga egenskaper

Du är tydlig i ditt ledarskap och har en god förmåga att kommunicera både i tal och också skrift. Du är ordningsam och trivs i en strukturerad miljö, där du arbetar självständigt med det tilldelade ansvaret. Du anser att det är viktigt med god planering och avstämning vad gäller både tid, ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö. För att kunna lösa uppgifter på bästa sätt förstår du vikten av att kunna prioritera och organisera för att sedan genomföra det. Du är kostnadsmedveten och ser till den bästa affären för Arcona och kunden i varje situation.

Produktionschef - Stockholm

Som Produktionschef på Arcona bygger och leder du ditt produktionsteam i vardagen. Du följer upp, stämmer av och informerar berörda om status och vidtar eventuella åtgärder vid avvikelser från planen. Dina arbetsuppgifter är lika mycket administrativa som praktiska i form av att lösa problem på en övergripande nivå. Du ansvarar för att byggproduktionen genomförs med lönsamhet, i tid och utan fel vid överlämnande.

Du är en nyckelperson i projektets alla skeden; anbudsarbete, projektering, upphandling, byggproduktion, överlämnande, slutreglering och garantitid. Du planerar byggproduktionen och bygger upp ditt team. Du rapporterar direkt till Projektchefen och får stöd av Projektingenjören, vilka du har ett mycket nära samarbete med genom hela projektet. Som en del av Arcona, lägger du stor vikt vid en säker arbetsplats där du alltid föregår med gott exempel.

Din bakgrund

Vi söker dig som har flera års erfarenhet från byggproduktion i en motsvarande roll, gärna med en byggteknisk utbildning från högskola eller YH-utbildning. Erfarenhet av BAS-U uppdrag är meriterande, likaså dokumenterade kunskaper i entreprenadjuridik och PBL.

Personliga egenskaper

Du är en naturlig ledare och förebild med en god förmåga att kommunicera både i tal och också skrift. Du trivs med att skapa och upprätthålla goda relationer och motiverar andra till utveckling. Du anser att det är viktigt med god planering och regelbunden avstämning vad gäller både tid, ekonomi och kvalitet. Du är drivande att lösa utmaningar på bästa sätt och förstår vikten av att kunna reflektera och prioritera att organisera för att genomföra din strategi. Du har ett helhetsperspektiv och lägger fokus på att ständigt ligga steget före. Du är kostnadsmedveten och ser till den bästa affären för Arcona och kunden i varje situation.

Att arbeta på Arcona

Att arbeta på Arcona innebär att du får tillhöra ett team som ständigt vill förändra för att förbättra. Du leder ditt eget arbete under stor frihet där du själv styr mot tid, ekonomi och kvalitet avseende dina givna ansvarsområden. Tillsammans är vi intresserade av att ta fram det bästa hos varandra och värdesätter därför att både ge och ta emot feedback för såväl personlig utveckling och grupputveckling som företagsutveckling.

Vi är organiserade i en platt organisation för att åstadkomma korta beslutsvägar och vi lägger stort fokus på våra medarbetare och sammansättningen av våra projektteam. Vi prioriterar alltid en säker arbetsplats, både för oss själva och ute i våra projekt, genom hela processen. Vi träffas regelbundet i projekten, i den egna affärsenheten, i tvärgrupper och även hela företaget på den årliga Arconadagen med fokus på vår leanfilosofi.

Vi tar alla personligt ansvar för att uppnå vårt mål med nöjda och återkommande kunder.

Din ansökan

Du är välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev.
Vi arbetar med löpande urval därför kan tjänsten komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor gällande tjänsten kontakta:

Désirée Holmberg, HR-chef. Tel: 08-601 21 05.
Frågor skickas till hr@arcona.se

Vi ser fram mot din ansökan!