Vacker, kreativ och hållbar arkitektur

Arcona arkitekter är sedan 1987 en strategisk resurs i företaget. Under snart trettio år har vi ritat – bland mycket annat – kontor och vindslägenheter, butiker och köpcentra, vårdanläggningar och idrottshallar, skolor och förskolor. 2014 fick vi utmärkelsen Sveriges snyggaste kontor för inredningen av vårt eget huvudkontor i kvarteret Taktäckaren i centrala Stockholm; en byggnad som vi tio år tidigare dessutom erhöll pris för som Årets ombyggnad. Under de senaste åren har vi ritat ett flertal idrottshallar, något som det råder stor brist på i många kommuner, inte minst i Stockholm. Vi har därför tagit fram och utvecklat en flexibel koncepthall – Arconahallen – som gör det möjligt att bygga en fullstor sporthall till en lägre kostnad.

Arcona arkitekter har även en egen webbplats – den hittar du på arconaarkitekter.se

Hur vi arbetar

Vi gör alla typer av handlingar, från skisser och programutredningar till förfrågningsunderlag och färdiga bygghandlingar. För trettio år sedan hörde vi till pionjärerna inom CAD-projektering. Nu projekterar vi sedan länge allt i 3D, vilket ger oss, våra beställare, hyresgäster och myndigheter möjligheten att snabbt få en bild av hur projektet kommer att gestalta sig. Vi arbetar också med BIM, Building Information Modelling eller byggnadsinformationsmodellering, där all information från olika kunskapsområden samlas i en gemensam digital informationsmodell. Den här metoden förenklar och effektiviserar både projektering och upphandling och skapar ett effektivt verktyg för beställaren att använda i förvaltningsskedet.

Många av våra projekt har vi varit med och miljöcertifierat enligt klassningssystemen Miljöbyggnad och LEED. Särskild omsorg har lagts på att ta fram energieffektiva och långsiktigt hållbara lösningar.

Arcona Arkitekter: Peter von Essen, Olle Björkman, Cecilia Jakobson och Joachim Frisk. På bilden saknas Lars Palmqvist.

Tätt samarbete med produktionsledning

Vår ambition är alltid att, tillsammans med våra beställare och nyttjare, skapa vacker, kreativ och hållbar arkitektur som uppfyller, och kanske till och med överträffar, våra kunders visioner. Eftersom vi är en del av Arcona-koncernen är vi delaktiga i byggprocessen hela vägen, i nära och tätt samarbete med produktionsledning på plats. Det här är ett arbetssätt som kanske skiljer oss från hur traditionella arkitektkontor jobbar, men som vi gillar. Det ger oss unika möjligheter att bevaka att våra idéer och intentioner följs och att snabbt kunna lösa eventuella problem som uppstår, samtidigt som kunskapsåterföringen från byggplatserna ger oss värdefull kompetens.

De flesta av våra projekt har vi gjort tillsammans med Arcona Lean Construction, men vi har även externa beställare, allt från enskilda villaägare till större fastighetsbolag. Ofta samarbetar vi med vårt dotterbolag Exengo installationskonsult, som vi delar huvudkontor med. Närheten till varandra skapar möjligheter att tidigt finna bra och kostnadseffektiva installationslösningar som är anpassade till och samordnade med arkitekturen. I stället för krockar och missförstånd försöker vi lära av varandra och hela tiden förfina och förbättra våra projekt.