Våra affärsområden

Arcona projekterar, genomför byggentreprenader och utvecklar fastigheter i egen regi i Storstockholm och Uppsala. Vi arbetar alltid i nära samverkan med våra kunder i syfte att förstå och utveckla kundens affär.

Att genomföra byggprojekt med Arcona innebär att du får en part som tar ansvar för tid, ekonomi och kvalitet genom hela projektet. Vi på Arcona förstår både tekniken och fastighetsekonomin och står för ingenjörsskapet som krävs för hålla ihop och samordna alla specialister till en fungerande helhet.

Med vår metod Lean Construction sker det på ett kontrollerat och effektivt sätt där vi levererar med rätt kvalitet, i tid, utan olyckor och under budget. Vi kallar det Fantastisk leveranser.

Det är det som gör att våra kunder känner en trygghet vid upphandlingen, effektivitet under projektets gång och i slutändan värdesätter investeringen.

Exengo Installationskonsult och BSK Arkitekter ingår som strategiska kompetenser i Arconakoncernen.