Kvalitets- & miljöpolicy

Arcona vill vara det goda exemplet i den bygg- och fastighetsbransch som drivs modernt, effektivt och där morgondagens krav omhändertas. Vi ska arbeta för ett hållbart samhälle genom minimal miljöpåverkan, rätt kvalitet i våra leveranser och god levnads- och arbetsmiljö.

I vårt arbetssätt arbetar vi med kvalitet och miljö genom att:

  • Alltid arbeta för kundens bästa
  • Ständigt arbete med erfarenhetsåterföring och förbättringar
  • Ha ett systematiskt kvalitetsarbete som verifierar att vi omhändertagit alla krav i projektet
  • Årligen fastställa miljö- och kvalitetsmål
  • Mäta kundnöjdhet och vår förmåga att leverera felfria projekt och under budget
  • Driva vårt miljöarbete enligt det lagar, förordningar, kontraktskrav mm. som är relevanta för uppdraget och vår verksamhet
  • I vårt arbete agera på ett långsiktigt hållbart sätt för att minska vår miljöbelastning
  • Kompetensutveckla våra medarbetare inom miljö och kvalitet

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 (kvalitet) och ISO14001:2015 (miljö)