Mitt inne i Stockholms city i kvarteret Höjden på Regeringsgatan 103 har Arcona genomfört en kontorsförädling för fastighetsägaren Alecta/Newsec och den nya hyresgästen Avanza Bank. Hela projektet genomsyrades av hög säkerhetsnivå samt krav på att inte störa intilliggande hyresgäster, vilket givetvis gjorde arbetet mer komplicerat.

Fastighetens består av elva plan varav tre plan under mark. Arcona kopplades in redan vid kontraktsförhandlingarna med kommande hyresgästen Avanza Bank, där vi arbetade ihop för att säkerställa att deras program kunde inrymmas, och en projektkostnad fastställas. När hyreskontrakt tecknats påbörjades detaljprojektering och rivning till stomren fastighet.

I samband med hyresgästanpassningen valde fastighetsägaren att rusta upp de tekniska systemen – nya luftbehandlingsaggregat, renovering av ställverk samt ny styrinstallation. Tekniska lösningar valdes så att fastigheten kunde miljöklassas enligt Green building och Miljöbyggnad, nivå brons.

I fastigheten har Arcona även genomfört en hyresgästanpassning på 1800 kvm för Metros svenska huvudkontor.

Fakta

  • Adress Regeringsgatan 103
  • Projekttid 2010-2011, 2013-2014
  • Yta 4800+1800 kvm
  • Byggherre Alecta/Newsec
  • Projekt Mitt inne i Stockholms city i kvarteret Höjden på Regeringsgatan 103 har Arcona genomfört en kontorsförädling för fastighetsägaren Alecta/Newsec och den nya hyresgästen Avanza Bank.
  • Arconas uppdrag Totalentreprenör i samverkan
  • Kostnad 67 000 000 kr

Vi arbetade i ett öppet samarbete med byggherren Alecta och deras ombud Newsec. Det var avgörande för det lyckade resultatet med en kort totaltid, nöjd hyresgäst samt ett resultat med god kvalitet!

Per Karlsten, dåvarande projektchef Arcona