1985-1996

1985. Arcona har rötterna i Philipsonkoncernen (under lång tid generalagent för Mercedes-Benz) som 1985 startar Philipson Construction med Håkan Birke som chef.

1987. Koncernens namn ändras till Arcona Fastighetsutveckling och Håkan Birke blir koncernchef.

1987-1992. Arcona utvecklas mycket bra fram till fastighetskrisen 1990-91 och stordevalveringen 1992. För att möta framtiden på ett konkurrenskraftigt sätt utvecklas Lean Construction, som innebär att industriellt processtänkande tillämpas i byggbranschen.

1992-1996. Trots ett känsligt ekonomiskt läge kan intressenterna och ledningen i Arcona inte enas om en framtidsstrategi. 1996 köper Håkan Birke och 12 nyckelmedarbetare ut byggverksamheten och namnet Arcona. Så föds dagens Arcona.

1996-2008

1996-2006. Arcona satsar hårt på Leanfilosofin, som bland annat innebär ett nära samarbete med strategiska leverantörer/partners, och har under åren fått möjlighet att bygga och utveckla många prestigefyllda fastigheter för kommersiella verksamheter, bland annat Glashuset vid Slussen i Stockholm samt Postens huvudkontor i Solna. Arcona utvidgar sin verksamhet till att omfatta kontors- och fastighetsutveckling och projekt i egen regi.

2006-2007. Arcona lägger bostadsutveckling till sin portfölj av erbjudanden. Håkan Birke överlämnar stafettpinnen till Jimmy Bengtsson och blir själv styrelseordförande.

2008. Arcona står väl rustat för att bli en av de ledande aktörerna på marknaderna i Stockholm och Göteborg. Hela företaget bestiger sydtoppen av Sveriges högsta berg, Kebenekaise. Dessvärre går resultatet för företaget sämre än väntat och Arcona minskar organisationen med 20% mot slutet av året.

2009-2011

2009. Arcona satsar på utbildningar i Lean Arbetssätt, ledarskap och samverkan för samtliga medarbetare och flera av de strategiska leverantörerna. Företagets ledningsprocesser putsas upp och arbetet med att uppgradera projektledningssystemet i linje med PMbook påbörjas. Care Construction, ett koncept i samarbete med YIT, startas med fokus på ombyggnad av vårdbyggnader.

2010. Fortsatt uppgång i volym och lönsamhet. Arcona har fem (!) hotellprojekt i olika stadier av planering och färdigställande. Vårt eget regi-projekt Eneby Torg säljer slut och är nu under full produktion. Kontorsombyggnader är en het marknad där Arcona är engagerat i många projekt. BSK Arkitekter vinner arkitekttävlingen om den stora utbyggnaden av Södersjukhuset. Arcona Concept sätter all time high med 12 sålda vindslägenheter i Stockholms innerstad.

2011. Fortsatt uppgång i volym. Lansering av 10-års byggaranti. Färdigställande av Scandic Grand Central och Hotel J. Etablering på entreprenadmarknaden i Uppsala. Fortsatt fastighetsutveckling och byggstart av Nya Lindgården på Djurgården.  Start av Exengo Installationskonsult. Ökad andel nöjda medarbetare.

2012-2014

2012. Fortsatt stark orderingång med förbättrat resultat. Omsättning på cirka en miljard kronor för andra året i rad. Renovering av Stadshusköken på rekordtid. Fortsatt fastighetsutveckling och byggnation av Melody Hotel och ABBA The Museum på Djurgården. Fortsatt expansion i Uppsala. Vi driver utvecklingen av branschens effektivaste bygglogistiklösning. Vi är nu en av landets största hotellbyggare. Utveckling av nytt sporthallskoncept med fokus på mycket funktion till låg investering.

2013. Fortsatt stark orderingång med förbättrat resultat. Omsättning på över en miljard för första gången. Färdigställande av Djurgårdsvägen 68 och invigning av Melody Hotel och ABBA The Museum. Kontor öppnas i Uppsala och distriktschef tillsätts. Prestigeprojekt med ombyggnaden av Åhlénshuset vid Stora torget i Uppsala. Beslut om flytt till nytt aktivitetsbaserat kontor.  Ny extern ägare på årets sista dag. Arcona, BSK Arkitekter och Exengo Installationskonsult ingår nu i Veidekkekoncernen.

2014. Fortsatt stark orderingång med förbättrat resultat. Omsättning på över en miljard för andra året i rad. Prestigeprojekt erhålls med byggandet av SEBs nya kontor. Start av sju nya projekt med idrottshallar.  Försäljning av Djurgårdsvägen 68 med Melody Hotel och ABBA The Museum. Flytt till nytt aktivitetsbaserat kontor som erhåller utmärkelsen Sveriges Snyggaste Kontor.

2015-2016

2015-2016. Arcona fyller 30 år och fortsätter med stark orderingång och förbättrat resultat. Omsättning på över en miljard för tredje året i rad. Gott samarbete och flera synergier i gemensamma projekt med Veidekke, med ett samlat ordervärde på över 3 miljarder. Vi är stora inom hotellprojekt, vårdbyggnadsprojekt och skolprojekt samt bygger flera nya idrottshallar i Stockholm. Strategiskt ramavtal tecknas med Värmdö kommun. Uppgradering och digitalisering av vårt projektledningssystem. 60 nya medarbetare anställs in i Arconakoncernen under 2015 och Jimmy Bengtsson blir ny sverigechef för Veidekke. Hans Karlsson kliver in som tillförordnad vd fram tills Jeanette Saveros tar över i maj 2016. En större omorganisation görs och fokus läggs nu på rekrytering för att möta den växande marknaden.

2017-2020

2017-2018. Arcona konsoliderar verksamheten med i det närmaste bibehållen volym och något förbättrat resultat. Marknaden präglas av en hög aktivitet vilket förutom ett gott inflöde av nya projekt också innebär ett år av hög personalomsättning. I mitten av november internrekryteras Peter Kvist till vd-rollen.
Nya uppdrag som kan nämnas är miljardprojektet kv Patienten i Solna för Vitartes, Trikåfabriken i Hammarby sjöstad för Fabege samt ombyggnationen av kv Riddaren för Humlegården fastigheter. Några under året avslutade projekt är ombyggnationen av Skärholmen centrum, hotellet Downtown Camper by Scandic och äldreboendet Krysmyntan i Tyresö. Tillsammans med Veidekke har vi också färdigställt Medicinaren i Huddinge samt SEBs nya kontor i Solna med Fabege som byggherre.

2019-2020. På uppdrag av Statens fastighetsverk påbörjas ombyggnation och renovering av kvarteret Rosenbad. Projektet är en del av den större upprustningen av Klarakvarteren och pågår till 2021.
Arcona fortsätter engagera och uppmuntra medarbetarna till ökat välmående genom varierad träning och gör därför en spännande satsning tillsammans med triathlonprofilerna Jonas Colting och Jojje Borssén. Under 2020 genomför ett flertal medarbetare ett triathlon efter månader av träning och coachning av Colting och Borssén.

2021-2024

2021-2023. 2021 får Arcona i uppdrag av Corem Property Group att bygga ett nytt parkeringshus i Västberga och i direkt anslutning till detta en ombyggnad av ett befintligt kontorshus. Projektet är en totalentreprenad i samverkan med en kontraktsvolym om ca 110 MSEK. Byggarbetena startar i januari 2022 och projektet ska stå färdigt i mars 2023. Andra projekt som Skandinaviens första Costco-butik i Arninge och PostNords huvudkontor i Solna utförs under svår period med en pandemi och kriget som bryter ut i Ukraina. I verksamheten görs en omorganisering för att minska leden och skapa ett tätare samarbete i organisationen.

2024. Pågående projekt så som hyresgästanpassning för Fabege i Hammarby Sjöstad, Kv. Påsen 1 samt ny skola och idrottshall i Botkyrka kommun, Elonoraskolan.