Höj värdet på byggnaden

Arcona Projektutveckling arbetar med utveckling och förädling av fastigheter. Vi hjälper fastighetsägare att höja värdet på sina fastigheter genom att identifiera potentialer och genomföra utvecklingsprojekt. Vi har lösningar för tidiga förvärvsskeden såväl som för befintliga fastigheter. Arcona Projektutveckling bedriver även utvecklingsprojekt i egen regi eller tillsammans med partner. Vi har bred kompetens och nära samarbeten med många specialister vilket gör att vi kan erbjuda en hög kvalitet i alla skeden.

 

Vi satsar på samverkan med beställaren som präglas av trovärdighet, partnerskap och kreativt samarbete. Uppdragen genomförs med ett strukturerat arbetssätt som bygger på helhetssyn och sammanhållen kompetens. Att finna affärsupplägg och strategier för bästa totalekonomi är fokus.

 

Våra arbetsformer ger flexibilitet i beslutsprocessen och skapar säkra beslutsunderlag för våra uppdragsgivare. Vi erbjuder gärna affärsupplägg med incitament på kostnader och intäkter.

De fyra stegen

Inventering

Inventering för att bestämma objektets potential

Analys/idékoncept

Analys för att ta fram ett idékoncept

Program

Projektering, en utveckling av idékonceptet som resulterar i ett program

Genomförande

Genomförande med ett affärsupplägg baserat på idékonceptet

Fastighetsförädling

Ett exempel på fastighetsförädling som vi genomfört och även är mycket stolta över är Djurgårdsvägen 68. Mitt i nationalstadsparken har vi skapat en av  Stockholms mest attraktiva och populära fastigheter med Abba The Museum, Swedish Music Hall of Fame och Pop House Hotel som hyresgäster.