Vi bygger team, relationer och engagemang.
Ska du med?

Det är våra medarbetares kompetens som tillsammans med Lean är vår styrka. Ingen modell eller metod i sig själv kan göra det, utan det är människorna som ska göra jobbet. Därför behöver vi ständigt arbeta med att ge våra medarbetare förutsättningar att lyckas med sitt jobb, både individuellt och som lag. För det använder vi vår lagbyggarmodell som går ut på att vi först bygger människor, därefter team och sedan hus.

Träffa några av oss

Fredrik Wallentin

Fredrik – Projektchef

Izabel – Kvalitet- och miljöansvarig

Mathias – Produktionsledare

Just nu söker vi

Produktionschef

Som Produktionschef på Arcona bygger och leder du ditt produktionsteam i vardagen. Du följer upp, stämmer av och informerar berörda om status och vidtar eventuella åtgärder vid avvikelser från planen. Dina arbetsuppgifter är lika mycket administrativa som praktiska.

 Läs mer

Produktionsledare – Uppsala

Som Produktionsledare på Arcona är du en del av produktionsteamet som leds av Produktionschefen. Du kommer att delta i projektets alla skeden, många gånger redan från projektering, upphandling och över till byggproduktion och därefter till överlämnande och slutreglering.

Läs mer

Installationsledare

Som Installationsledare på Arcona är du en del av produktionsteamet som leds av Produktionschefen. Du ansvarar för projektets installations- och maskinentreprenader där du styr dem i tid, ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö.

Läs mer