Vi bygger team, relationer och engagemang.
Ska du med?

Det är våra medarbetares kompetens som tillsammans med Lean är vår styrka. Ingen modell eller metod i sig själv kan göra det, utan det är människorna som ska göra jobbet. Därför behöver vi ständigt arbeta med att ge våra medarbetare förutsättningar att lyckas med sitt jobb, både individuellt och som lag. För det använder vi vår lagbyggarmodell som går ut på att vi först bygger människor, därefter team och sedan hus.

Träffa några av oss

Fredrik Wallentin

Fredrik – Projektchef

Izabel – Kvalitet- och miljöansvarig

Mathias – Produktionsledare

Just nu söker vi

 

Controller – Stockholm

Att vara Controller på Arcona innebär att du har ett nära samarbete med Ekonomichef och redovisningsansvarig. Controllerns huvudsakliga arbetsuppgifter är framtagande av budget och prognos för Arcona koncernen. I rollen som controller arbetar du främst med att stödja verksamheten i arbetet med budget, prognos, projektlikviditet samt uppföljning och analys.

 Läs mer

Projektingenjör – Uppsala

Som projektingenjör på Arcona samordnar du projektets ekonomistyrning och i vissa fall inköp. Du är stationerad på det aktuella större projektet, eller på flera mindre projekt samtidigt, där du säkerställer att vi arbetar efter Arconas standarder gällande ekonomi, inköp och kvalitet.

 Läs mer

Projektchef – Stockholm

Som Projektchef på Arcona är du projektansvarig vilket innebär att du styr så att projektet genomförs med god lönsamhet, i tid och utan fel vid överlämnande. Du representerar Arcona och har tät kundkontakt redan från anbudsfasen och vidare genom hela affären.

 Läs mer

Installationsledare – Stockholm

Som Installationsledare på Arcona är du en del av produktionsteamet som leds av Produktionschefen. Du ansvarar för projektets installations- och maskinentreprenader där du styr dem i tid, ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö.

Läs mer

Produktionschef – Stockholm

Som Produktionschef på Arcona bygger och leder du ditt produktionsteam i vardagen. Du följer upp, stämmer av och informerar berörda om status och vidtar eventuella åtgärder vid avvikelser från planen. Dina arbetsuppgifter är lika mycket administrativa som praktiska.

 Läs mer