Vi bygger team, relationer och engagemang.
Ska du med?

Det är våra medarbetares kompetens som tillsammans med Lean är vår styrka. Ingen modell eller metod i sig själv kan göra det, utan det är människorna som ska göra jobbet. Därför behöver vi ständigt arbeta med att ge våra medarbetare förutsättningar att lyckas med sitt jobb, både individuellt och som lag. För det använder vi vår lagbyggarmodell som går ut på att vi först bygger människor, därefter team och sedan hus.

Träffa några utav oss

Adelin – Planeringssamordnare

Ella – Projektchef

Anton – Produktionsledare

Just nu söker vi

Affärsdriven ledare

Vi arbetar i en miljö där möten med olika människor och kulturer är en självklarhet. Din blivande roll är full av utmaningar, engagemang och goda relationer som i sin tur genererar lönsamma affärer och projekt.

Läs mer

Erfaren produktionsledare – Stockholm och Uppsala

Som produktionsledare på Arcona är du en del av produktionsteamet som leds av produktionschefen. Du kommer att delta i projektets alla skeden och du ansvarar för ett antal tilldelade entreprenader där du styr dem mot tid, ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö.

Läs mer

Produktionschef – Uppsala

Som Produktionschef på Arcona bygger och leder du ditt produktionsteam i vardagen. Du följer upp, stämmer av och informerar berörda om status och vidtar eventuella åtgärder vid avvikelser från planen.

Läs mer

Projekteringsledare

Som projekteringsledare på Arcona bygger och leder du ditt projekteringsteam mot satta mål. Projekteringsteamet kan bestå av interna resurser, men även upphandlade konsulter och tänkta entreprenörer och leverantörer.

 LÄS MER

Praktik och student-/examensarbete

Vi erbjuder praktik för dig som går i utbildning. Sök gärna genom att fylla i vår praktikansökan. Viktigt är att det framgår vad du vill få ut av din praktik och under vilken period det gäller.

Under åren har flera studenter skrivit examensarbete hos oss. Skicka gärna en förfrågan till Gabriella Östlund på hr@arcona.se där det framgår vad du vill skriva om och under vilken tidsperiod det gäller.