Välkommen till Arcona eftermarknad!

Vi är i dagsläget tre personer som arbetar med att hantera eftermarknad på Arcona. Vårt mål är att du som kund i så stor utsträckning som möjligt ska få hjälp av samma person under hela garantitiden. Dock täcker vi upp för varandra vid hög arbetsbelastning, sjukdom och semester.

För att få ett bra arbetsflöde önskar vi att ni skickar era garantiärenden till följande e-postadress: garanti@arcona.se
I ämnesraden uppger du projektnamnärende.

Vår ambition är att ni ska få svar inom 48 timmar.

Dennis

Jessica

Mattias