Tryggt, effektivt och lönsamt i samverkan

Arcona Lean Construction projekterar och bygger hus på entreprenad i nära samverkan med kunder och leverantörer. Vi arbetar alltid med det övergripande syftet att förstå vad som skapar värde för kunden och skapa lokaler som utvecklar kundens affär.

I ett byggprojekt står Arcona för ingenjörsskapet som krävs för hålla ihop och samordna alla specialister till en fungerande helhet som vi handlar upp och tar ansvar för genom hela processen. Vi förstår både tekniken och fastighetsekonomin och tillsammans beslutar vi utifrån det om bästa lösningarna för projektet.

Vi arbetar alltid utifrån vår metod Lean Construction där vi samverkar från ett projekts tidiga skeden. För våra kunder innebär det att vi i slutändan alltid levererar ett felfritt projekt till rätt pris, vid den överenskomna tidpunkten, med en säker process utan olyckor.