Det finns ingen otur

Byggbranschen tillhör en av de farligaste ur ett arbetsmiljö-perspektiv. Det är ett faktum som Arcona ser mycket allvarligt på och att stor vikt läggs vid att ständigt förbättra arbetsmiljöarbetet. Vårt mål är att vi skall kunna ha helt skadefria arbetsplatser. Egentligen är det ganska enkelt: Glada människor gör ett bra jobb. Att alla mår bra, trivs och har roligt på jobbet är därför en viktig sak för oss på Arcona.

Här kommer vårt arbete med arbetsmiljö in. Det handlar om att alla ska känna att de arbetar på en trygg och säker arbetsplats, alla skall vara delaktiga i detta arbete för att vi skall kunna minska tillbuden och undvika olyckor på våra arbetsplatser. Vi brukar säga att det inte finns någon otur, bara dålig planering och bristande rutiner. Målsättningen är att alla som jobbar inom Arcona eller ute på någon av våra arbetsplatser skall få komma hem efter arbetsdagens slut. Alla skall dessutom orka med att arbeta ett helt arbetsliv.

Vi är helt övertygade om att ett aktivt, framgångsrikt arbetsmiljöarbete har en positiv påverkan på ekonomin, miljön och samhället. Därför är arbetsmiljö ett viktigt led i vår strävan att skapa nytta för våra kunder, vi bygger på ditt förtroende.

 

Vi kompromissar aldrig

Arbetsmiljöfrågorna är en del av vår värdegrund. Det är en ledarfråga, cheferna har det yttersta ansvaret. Arbetsmiljö är ett linjeansvar. Kvalitetsskillnader i ledningen märks i sjukfrånvaron och att tillbuden och olyckorna minskar av vårt arbete med arbetsmiljö. Utmaningen är att arbeta systematiskt och långsiktigt med stort tålamod för att undvika tillbud och eliminera olyckor, genom att jobba förebyggande så skall vi kunna eliminera riskerna på våra arbetsplatser innan dom uppstår.

Arbetsmiljö handlar både om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, vi arbetar mycket med hälsofrämjande aktiviteter på våra arbetsplatser, det kan exempelvis vara aktiviteter inom ergonomi, träning och kost. Alla medarbetare på Arcona genomgår regelbundet utbildningar inom arbetsmiljö, vår personal skall ha en hög kompetens inom området och känna sig trygga i sitt arbetsmiljöarbete.

Inom Arcona kompromissar vi aldrig med säkerheten. Vårt uppdrag och fokus är att skapa insikt om att arbetsmiljöarbetet har högsta prioritet och att varje medarbetare har ett eget ansvar.

Fråga mig om arbetsmiljö på Arcona

Björn Nauclér