Vi bygger team, relationer och engagemang.
Ska du med?

Det är våra medarbetares kompetens som tillsammans med Lean är vår styrka. Ingen modell eller metod i sig själv kan göra det, utan det är människorna som ska göra jobbet. Därför behöver vi ständigt arbeta med att ge våra medarbetare förutsättningar att lyckas med sitt jobb, både individuellt och som lag. För det använder vi vår lagbyggarmodell som går ut på att vi först bygger människor, därefter team och sedan hus.

Arconas lagbyggarmodell omfattar utbildning och coaching som utgår från Susan Wheelans modell för att skapa effektiva team. Den utgår från idén om att gruppen är ett system där gruppens framgång inte bara hänger på ledaren, utan är beroende av medlemmarna och de yttre förutsättningarna. Det systemiska synsättet innebär att delarna påverkar helheten, och helheten påverkar delarna.

Träffa några utav oss

Adelin – Planeringssamordnare

Ella – Projektchef

Anton – Produktionsledare

Just nu söker vi

Erfaren produktionsledare – Stockholm

Som produktionsledare på Arcona är du en del av produktionsteamet som leds av produktionschefen. Du kommer att delta i projektets alla skeden och du ansvarar för ett antal tilldelade entreprenader där du styr dem mot tid, ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö.

Läs mer

Produktionschef – Stockholm och Uppsala

Som Produktionschef på Arcona bygger och leder du ditt produktionsteam i vardagen. Du följer upp, stämmer av och informerar berörda om status och vidtar eventuella åtgärder vid avvikelser från planen.

Läs mer

Praktik och student-/examensarbete

Vi erbjuder praktik för dig som går i utbildning. Sök gärna genom att fylla i vår praktikansökan. Viktigt är att det framgår vad du vill få ut av din praktik och under vilken period det gäller.

Under åren har flera studenter skrivit examensarbete hos oss. Skicka gärna en förfrågan till Gabriella Östlund på hr@arcona.se där det framgår vad du vill skriva om och under vilken tidsperiod det gäller.