Helhetsgrepp på hållbarhet med garantier

Arcona har energieffektiviserat ett drygt trettiotal fastigheter under de senaste åren. Genom dessa projekt har vi byggt upp en stor kompetens i hur man kostnadseffektivast uppnår minskad energianvändning i fastigheten. Hyresgästens verksamhet i fastigheten är alltid med i fokus vid beslut om lösning. Exempel på byggherrar som Arcona genomfört energieffektiviseringsprojekt är Micasa, Locum, VLL och FSK Stockholm.

Vårt ramavtal med Stockholm stads fastighetskontor har under åren genererat ca 30 byggprojekt med inriktning på energieffektivisering. Bland annat Gamla börshuset, Stadsbiblioteket, Orionteatern, Oscarsteatern, Stockholms stadshus och Strömsborg för att nämna några.

Hans Westerholm, affärschef Arcona