Helhetsgrepp på hållbarhet med garantier

Arcona har energieffektiviserat ett drygt trettiotal fastigheter under de senaste åren. Genom dessa projekt har vi byggt upp en stor kompetens i hur man kostnadseffektivast uppnår minskad energianvändning i fastigheten. Hyresgästens verksamhet i fastigheten är alltid med i fokus vid beslut om lösning. Exempel på byggherrar som Arcona genomfört energieffektiviseringsprojekt är Micasa, Locum, VLL och FSK Stockholm.