Fredrik – Projektchef

Hur började du på Arcona?

Den dåvarande chefen för vår enhet fick höra att jag var på väg bort från den arbetsgivare jag jobbade för på den tiden, och valde att kontakta mig – på den vägen var det.

Vad tycker du är det bästa med att arbeta på Arcona? Vad är det bästa med ditt jobb?

Att jag får chansen att ständigt utvecklas internt, prova på nya saker och öka på ansvar i min egen takt. Det bästa med mitt jobb är att det är så pass varierat och flexibelt. Jag kan planera mycket i mitt eget arbete, samtidigt som det ibland kan dyka upp saker som gör att jag behöver ta tag i dem på en gång. Man jobbar ofta tillsammans i ett team och kan alltid bolla frågor eller uppgifter med någon kollega eller chef.

Man jobbar ofta tillsammans i ett team och kan alltid bolla frågor eller uppgifter med någon kollega eller chef.

Vilken är den stora utmaningen i ditt arbete?

Flexibiliteten som krävs då ett projekt ofta innehåller många intressenter, men också att ibland vara beroende av information eller data från kollegor eller externa resurser för att kunna utföra mina tilldelade arbetsuppgifter.

Hur ser en ”vanlig” dag på jobbet ut?

För tillfället är jag ”mellan projekt”, dvs. jag sitter inte i ett projekt utan arbetar med anbud för nya kommande projekt. Jag brukar i början av dagen planera för hur jag själv skall lägga upp dagens arbete, vad som skall prioriteras och vad som kanske inte behöver hanteras direkt. Oftast läser jag de mail som inkommit och tar action på det som eventuellt är brådskande. Efter det så hanterar jag de fakturor som kommit in i systemet och fortsätter med mina arbetsuppgifter.

Har du utvecklats under din tid på Arcona?

Otroligt mycket. Jag har gått en hel del kurser men också fått otroligt mycket erfarenhet av att få prova på nya saker hela tiden och vara flexibel. Jag har gått både interna och externa kurser. Nu när jag inte sitter aktivt i ett projekt försöker jag passa på att gå kurser eller utbildningar.

Hur ser din framtid ut på Arcona?

Jag vill fortsätta att utvecklas på företaget och har nu fått möjlighet att ta steget till att bli projektchef.

Fredrik Wallentin

Att arbeta som projektingenjör

Att vara Projektingenjör är vår mest komplexa befattning på Arcona och därför projektanpassas ansvarsuppgifterna beroende på projektstorlek och antalet av ansvarsprojekt. Som projektingenjör på Arcona samordnar du projektets ekonomistyrning och i vissa fall inköp. Du är stationerad på det aktuella större projektet, eller på flera mindre projekt samtidigt, där du säkerställer att vi arbetar efter Arconas standarder gällande ekonom, inköp och kvalitet. Du sammanställer månatliga slutkostnadsprognoser både för kund och internt där du bilägger underlag till vår ekonomiavdelning för kundfakturan. Du är samtidigt ett stöd i vårt ekonomistyrningsprogram MAP och coachar gärna dina kollegor i vårt arbetssätt.

Dina arbetsuppgifter är administrativa och kräver noggrannhet och intresse för siffror. Du kommer att vara aktiv i både upphandling och slutreglering av konsulter, entreprenörer och leverantörer. I vissa projekt kommer du även att vara Kvalitets- och Miljöansvarig. Du är delaktig i projektets alla skeden; anbudsarbete/kalkylskede, projektering, upphandling, byggproduktion, överlämnande, och slutreglering. Du rapporterar direkt till Projektchefen som du har ett mycket nära samarbete med genom hela projektet. Som en del av Arcona, lägger du stor vikt vid en säker arbetsplats där du alltid föregår med gott exempel.

Bakgrund och egenskaper

Vi söker dig som har några års erfarenhet som entreprenad-/projektingenjör, projekteringsledare, inköpare eller dig som arbetat i en ledarroll inom produktion, samt har en byggteknisk eller ekonomisk utbildning från högskola. Tidigare Kvalitets- och miljöansvar och/eller inköpsarbete är meriterande, likaså VDC- erfarenhet samt dokumenterade kunskaper i entreprenadjuridik och PBL.

Du har en god förmåga att kommunicera både i tal och också skrift och trivs med att coacha och stötta din omgivning så att ni tillsammans i projektet når bästa resultat. Du är lyhörd för kundens önskemål tillika vårt ständiga förändringsarbete på Arcona. Du är analytiskt lagd, drivande och trivs med att arbeta självständigt. Du tycker om att planera och är kostnadsmedveten samtidigt som du triggas av att förhandla fram den bästa affären för Arcona och kunden i varje situation.