Fredrik – Projektchef

Hur började du på Arcona?

Den dåvarande chefen för vår enhet fick höra att jag var på väg bort från den arbetsgivare jag jobbade för på den tiden, och valde att kontakta mig – på den vägen var det.

Vad tycker du är det bästa med att arbeta på Arcona? Vad är det bästa med ditt jobb?

Att jag får chansen att ständigt utvecklas internt, prova på nya saker och öka på ansvar i min egen takt. Det bästa med mitt jobb är att det är så pass varierat och flexibelt. Jag kan planera mycket i mitt eget arbete, samtidigt som det ibland kan dyka upp saker som gör att jag behöver ta tag i dem på en gång. Man jobbar ofta tillsammans i ett team och kan alltid bolla frågor eller uppgifter med någon kollega eller chef.

Man jobbar ofta tillsammans i ett team och kan alltid bolla frågor eller uppgifter med någon kollega eller chef.

Vilken är den stora utmaningen i ditt arbete?

Flexibiliteten som krävs då ett projekt ofta innehåller många intressenter, men också att ibland vara beroende av information eller data från kollegor eller externa resurser för att kunna utföra mina tilldelade arbetsuppgifter.

Hur ser en ”vanlig” dag på jobbet ut?

För tillfället är jag ”mellan projekt”, dvs. jag sitter inte i ett projekt utan arbetar med anbud för nya kommande projekt. Jag brukar i början av dagen planera för hur jag själv skall lägga upp dagens arbete, vad som skall prioriteras och vad som kanske inte behöver hanteras direkt. Oftast läser jag de mail som inkommit och tar action på det som eventuellt är brådskande. Efter det så hanterar jag de fakturor som kommit in i systemet och fortsätter med mina arbetsuppgifter.

Har du utvecklats under din tid på Arcona?

Otroligt mycket. Jag har gått en hel del kurser men också fått otroligt mycket erfarenhet av att få prova på nya saker hela tiden och vara flexibel. Jag har gått både interna och externa kurser. Nu när jag inte sitter aktivt i ett projekt försöker jag passa på att gå kurser eller utbildningar.

Hur ser din framtid ut på Arcona?

Jag vill fortsätta att utvecklas på företaget och har nu fått möjlighet att ta steget till att bli projektchef.

Fredrik Wallentin