Virtuellt byggande

VDC – Virtual Design and Construction – är ett arbetssätt som integrerar virtuella modeller mellan olika discipliner i projektering och produktion. VDC fokuserar på hela arbetsprocessen, vilket inkluderar organisationens arbete och metoder för korta och effektiva beslutsvägar. VDC består av 1+3 delar, där den översta delen är projektets mål. De övriga är:

  • Produkt – BIM+ (3D/4D/4D+ modeller och övriga integrationer mot dem)
  • Organisation – Vilka är med
  • Process – Hur vi arbetar

Produkt - BIM+

I VDC är BIM (Building Information Modells) nyckeltekniken och det som modelleras och visualiseras. Det är objektorienterade 3D modeller som kläs med information. Ett väggobjekt innehåller information om längd, bredd och höjd. Väggen kan också kläs på med metadata så som littera, material, leverantörer, AMA-kod, väggfärg, u-värde etc.

Organisation – Teamet

Något som ofta kommer upp i Arcona är att skapa framgångsrika team. En målsättning innan organisationen bestäms är att ge oss själva tid att reflektera över projektets organisation, viktiga utmaningar och skeden. Att tydliggöra roller och beskriva uppdraget ger teamet förutsättningar att agera  i många olika situationer. Vi vill skapa framgångsrika team! Det gör att vi också bör titta på den sammanlagda sociala kunskapen i teamet. Det ger även den enskilde en förståelse viket uppdrag han/hon har och vilka förväntningar som ställs.

Process - Hur vi arbetar

Det är viktigt att se till att vi arbetar med de processer som hjälper oss att nå målet snabbast. En väldigt viktig del inom VDC är när vi bakar ihop organisationen och processen till arbetsmöten som kallas ICE – Integrated Concurrent Engineering.

ICE är ett arbetssätt som har sitt ursprung från Nasa och arbetssättet utvecklades under 90-talet för att designa rymduppdrag snabbare, bättre och billigare.

Arbetsmöte med ICE

Arcona projekterar flera projekt med VDC, som består av arbetsmöten enligt ICE. Ett sådant arbetsmöte innebär att ett rum fylls med arbetande arkitekter, projektörer, projektägare och det fortgår ofta flera samtida diskussioner. Projektörerna utför i princip samma saker som under en vanlig projektering med skillnaden att  alla gör det samtidigt och i samverkan. Det är viktigt att alla i rummet är beslutsmässiga. Vi arbetar under hela dagar och samtliga discipliner är uppkopplade mot sina respektive servrar så de har tillgång till all information.

De som är i rummet är: platschefen, projekteringsledaren, arkitekten, konstruktören, ventilationsprojektören, rörprojektören, elprojektören, landskapsarkitekten, VDC-ingenjören och inte minst kunden.