Mathias – Produktionsledare

Arconas företagskultur verkligen genomsyrar hela verksamheten och man känner sig både sedd och behövd

Hur hamnade du på Arcona?

Jag hamnade på Arcona genom att jag sedan tidigare arbetat som entreprenör åt Arcona i ett antal år. När det blev arbetsbrist hos min dåvarande arbetsgivare så kontaktade jag gamla kontakter för att använda som referens vid arbetssökande, detta ledde till en anställningsintervju och här är jag nu sedan många år tillbaka.

Vad tycker du är det bästa med att arbeta på Arcona?

Jag tycker att det bästa med att jobba på Arcona är det väldigt utmanade arbetet i projekten. På andra plats kommer Arconas företagskultur som verkligen genomsyrar hela verksamheten och man känner sig både sedd och behövd.

Vilken är den stora utmaningen i ditt arbete?

Den stora utmaningen i arbetet som produktionsledare ligger i att omsätta en arkitektvision i verkligheten, hur man löser problem av byggteknisk natur.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut för dig?

En vanlig dag på jobbet börjar med ett morgonmöte ute i projektet där dagens/veckans verksamhet gås igenom med entreprenörerna. Därefter avhandlas ett varierande antal arbetsmöten både med beställare och entreprenörer. Vanligtvis avslutas dagen men fortsatta genomgångar och beredningar eller något arbetsmöte kring specifika arbeten av känslig karaktär.

Har du gått några kurser under din tid på Arcona?

Jag har haft förmånen att gå en rad kurser under min tid på Arcona, allt ifrån utbildning i entreprenadjuridik till fuktutbildningar.

Har du utvecklats under din tid på Arcona och hur ser du på framtiden?

Jag har utvecklats väldigt mycket under min tid på Arcona, jag har gått från en administrativt lagd lagbas (snickare), till att självständigt  kunna driva konton i projekt (i rätt typ av projekt). Det känns att Arcona tar personlig utveckling på allvar. Min framtid på Arcona ser ljus ut! Arcona är ett företag med högt i tak som ger mig utrymme att fortsätta växa.

Att arbeta som produktionsledare

Som Produktionsledare på Arcona är du en del av produktionsteamet som leds av produktionschefen. Du kommer att delta i projektets alla skeden, många gånger redan från projektering, upphandling och över till byggproduktion och därefter till överlämnande och slutreglering. Du ansvarar för ett antal tilldelade entreprenader där du styr dem mot tid, ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö. Du kommer att vara den naturliga länken mellan din entreprenör och Arconas platsledning och även dokumentera era överenskommelser i linje med gällande kontrakt. Du rapporterar direkt till Produktionschefen och Projektingenjören. Som en del av Arcona, lägger du stor vikt vid en säker arbetsplats där du alltid föregår med gott exempel.

Bakgrund och egenskaper

Vi söker dig som har några års erfarenhet som produktionsledare eller dig med tekniska kunskaper från en byggutbildning eller med motsvarande arbetslivserfarenhet.

Du är tydlig i ditt ledarskap och har en god förmåga att kommunicera både i tal och också skrift. Du har lätt för att söka kontakt och är lyhörd för din omgivning. Du är ordningsam och trivs i en strukturerad miljö, där du arbetar självständigt med det tilldelade ansvaret. Du anser att det är viktigt med god planering och avstämning vad gäller både tid, ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö. För att kunna lösa uppgifter på bästa sätt förstår du vikten av att kunna prioritera och organisera för att sedan genomföra det. Du är kostnadsmedveten och ser till den bästa affären för Arcona och kunden i varje situation.