Möjlighet till examensarbete

Vi tar emot intresseanmälningar kring examensarbete. Vi ser gärna att du som student kommer med egna förslag på frågeställningar som är tillämpningsbara inom Arconas verksamhet. Du och din handledare kommer i samråd gå vidare med examensarbetet för att nå ett gott resultat.

Vill du veta med om examensarbete?

Malin Bladh