Arconas kultur lockar drivna människor med stort engagemang

Arcona har under de senaste tio åren vuxit från 70 till 130 medarbetare. Skolor, sjukhus, idrottshallar, hotell, restauranger och spektakulära kontorsbyggnader har satts till världen och företaget använder VDC (Virtual Design and Construction) och andra digitala byggmetoder. Men Désirée Holmberg, HR-chef på Arcona, som varit med på hela resan, menar att kulturen fortfarande är densamma och mycket viktig för företagets fortsatta framgång.

Våra ledarvärderingsord är Prestigelös, Engagerad, Närvarande, Tillitsfull och Affärsdriven (PENTA). Dessa ord visar hur vi är, vårt beteende. Syftet med PENTA är att vi på Arcona har ett tydligt förhållningssätt i vårt ledarskap – En röd tråd som gäller i alla led och att vi har samma värderingar.

– Ja, vi är nog rätt unika i branschen på många sätt. Alla medarbetare har ett stort mått av personlig frihet, man äger sin egen utveckling, och det är tillåtet att göra fel. Samtidigt finns det ett enormt stöd på alla nivåer inom organisationen, vi hjälper varandra. Vi strävar ju alla efter samma mål, och vi delar varandras framgångar och motgångar på vägen, säger Désirée Holmberg.

Just nu befinner sig byggbranschen i en mycket snabb förändring. Digital teknik ersätter många funktioner och effektiviserar arbetet. Men Désirée Holmberg ser ingen risk att robotarna tar över helt i framtiden.

– Nej, vi jobbar ju med människor och vi behöver omdöme för att avgöra vad som är rätt och fel. Det dröjer länge innan maskinerna kan slå oss när det gäller stolthet och glädjen över att göra ett bra jobb och skapa nytta för andra. Men vi värdesätter allt som den nya tekniken kan erbjuda, den får oss att jobba bättre och bli mer effektiva tillsammans.

Vilken sorts människor och kompetens letar Arcona efter?

– Vi ser gärna att människor med olika bakgrund och erfarenhet söker sig till oss. Att vi kompletterar byggare, tekniker och ingenjörer med humanister och goda ledare. Du kan vara en nybakad KTH-student eller ha arbetat inom en annan bransch i flera år, det viktigaste är vad du vill göra och vad du kan bidra med i vårt lag.

Désirée återkommer ofta till syftet. Att alla ska förstå sin roll och funktion i det stora sammanhanget och se värdet i det man skapar.

– Vi på Arcona är ju med och bygger framtiden, det nya samhället som nästa generation ska växa upp i. Något som ska bli bättre, tryggare, bekvämare och vackrare än det gamla. Jag tror de flesta av oss som jobbar på Arcona faktiskt upplever det här, att vi skapar en bestående nytta. Och när man verkligen känner det, så blir det ju såklart mycket roligare och mer meningsfullt att gå till jobbet, avslutar Désirée Holmberg.