Izabel – Projektchef

Rollen som projektchef innebär stort ansvar och att vara en frontfigur mot så väl kunden som internt. 

Hur hamnade du på Arcona och vilket år?

Jag har jobbat i cirka fem år på Arcona. Innan arbetade jag ett antal år på beställarsidan/ fastighetsägarsidan. En bekant som jag läst med på KTH tipsade mig om Arcona och via den vägen kom jag in och började då som projektingenjör. Det som attraherade med Arcona var främst storleken på företaget. Det är lagom stort för att vara personligt, man har många kontaktytor internt, samtidigt som det är ett stort etablerat företag i Stockholm och Uppsala. En bonus är att huvudkontoret är beläget i fina lokaler i centrala Stockholm vilket tilltalar mig mycket.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Min roll innebär en hel del problemlösning och variation med nya uppgifter. Jag gillar att den ena dagen inte är den andra lik. Självklart ingår även återkommande arbetsuppgifter men det är kombinationen och blandningen av nya utmaningar som gör jobbet riktigt roligt. Det uppstår alltid situationer som man inte kan förutse och som man tillsammans med teamet försöker att lösa. Rollen som projektchef innebär stort ansvar och att vara en frontfigur mot så väl kunden som internt. 

Kan du berätta om ditt arbete med nuvarande projekt? Hur ser en ”vanlig” dag på jobbet ut?

Just nu bygger vi en restaurang som ska flytta in i befintliga lokaler, centralt belägna bakom Hötorget/Kungsgatan. Projektet är en riktig spännande utmaning eftersom det är tight om tid och restaurangen ska flytta in i ett gammalt hus på tre våningsplan med allt ifrån ny köksutrustning, nya rör, el, golvbrunnar, nya ventilationssystem mm. Eftersom vi arbetar med en äldre byggnad har det uppstått en del oväntade saker under projektets gång som vi har varit tvungna att lösa. Därför är det jätteviktigt att vara med ute på plats och titta. Jag har duktiga kollegor, vi är ett bra team som löser det mesta trots utmanande förutsättningar.

Vilken är den stora utmaningen i ditt arbete?

Den största utmaningen är oftast att tiden är begränsad i komplexa projekt. Tillsammans med teamet löser vi det mesta, saker uppstår som sagt under projektets gång.

Känner du att Arcona ser din potential?

Absolut känner jag att Arcona ser min potential. Jag har bytt tjänst från projektingenjör till projektchef tack vare av att det uppstod en ledig roll. Det blev en bra lösning vid rätt tidpunkt och jag kunde ta klivet och bli projektchef.

Har du utvecklats under din tid på Arcona?

Eftersom jag kommer från fastighetsägarsidan hade jag med mig erfarenheten av förvaltning men jag ville prova på att bygga hus vilket jag fick chansen att göra när jag började på Arcona. Något som jag ständigt utvecklas inom. Jag började som sagt som projektingenjör vilket jag anser vara en stor fördel när jag nu är projektchef.

Har du gått några kurser under din tid på Arcona?

Jag har jobbat en hel del med inköp och har därför löpande gått kurser i entreprenadjuridik för att fräscha upp mina kunskaper. Jag har även gått en kurs i retorik för kvinnor.

Hur ser din framtid ut på Arcona?

Den är mycket ljus, jag ser mig själv vara kvar på Arcona och utvecklas i min nuvarande roll under de kommande åren. Byggmarknaden i Stockholm är i en intensiv fas och Arcona växer och expanderar. Jag ser fram mot att starta upp ett nytt projekt från början och vara med och forma det utifrån erfarenheterna som jag tar med mig från nuvarande projekt. Jag lär mig ständigt nya saker.

Hur är det att vara kvinna i byggbranschen?

I nuvarande projekt har vi en jämn fördelning mellan män och kvinnor vilket är bra men fördelningen är inte alltid lika jämn i projektteamen vilket kan och bör förbättras.

Vilka personer tycker du passar som projektchef?

Jag tror att man måste vara flexibel och lösningsorienterad för att passa som projektchef på Arcona. Man bör även ha anlag för att kunna presentera siffror och budgetar samt för administration. Vidare är det bra om man kan föra sin talan och ta för sig eftersom det är en exponerad roll så väl internt som externt mot kund. Man bör även vara en fena på att bygga starka team. Slutligen tror jag att det är bra om man är en person med känsla för ordning och reda.

Att arbeta som projektchef

Som Projektchef på Arcona är du projektansvarig vilket innebär att du styr så att projektet genomförs med god lönsamhet, i tid och utan fel vid överlämnande. Du representerar Arcona och har tät kundkontakt redan från anbudsfasen och vidare genom hela affären. Tillsammans med kunden och övriga i projektteamet sätter du upp mål för projektet och fördelar ansvarsområden. Du bygger upp och leder ditt projektteam mot de gemensamma målen. Du har ett nära samarbete med projektingenjör, projekteringsledare och produktionschef, vilka rapporterar direkt till dig. Du är lyhörd för såväl kundens som teamets behov och agerar därefter. Du är driven och agerar proaktivt vid eventuella avvikelser från planen. Du är ett föredöme och följer vårt arbetssätt och standarder och coachar hela ditt team att göra likaså. Du rapporterar direkt till kund, projektets styrgrupp och Affärschefen. Som en del av Arcona, lägger du stor vikt vid en säker arbetsplats där du alltid föregår med gott exempel.

Bakgrund och egenskaper

Du är projektledare idag eller så har du flera års erfarenhet som produktionschef, projekteringsledare, eller som projektingenjör, kombinerat med en byggteknisk utbildning från högskola. Du har tidigare deltagit i helhetsplaneringen av projekt och haft ett ekonomiskt ansvar med gott resultat. Kvalitets- och Miljöansvar, dokumenterade kunskaper i entreprenadjuridik, PBL och tidigare arbete med VDC är meriterande.

Du är en naturlig ledare och god förebild med förmåga att kommunicera väl i både tal och också skrift. Du trivs med att skapa och upprätthålla goda relationer och motiverar andra till utveckling. Du är ödmjuk inför teamets olika personliga egenskaper och lyfter fram det bästa hos alla så vi gemensamt når önskat resultat. Du anser att det är viktigt med god planering och regelbunden avstämning vad gäller både tid, ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö. Du är drivande och lyhörd för förändring. Du har ett helhetsperspektiv och lägger fokus på att ständigt ligga steget före. Du trivs med att arbeta självständigt och målmedvetet. Du är affärsmässig och ser till den bästa affären för Arcona och kunden i varje situation.