Aktuellt

Arcona bygger nytt parkeringshus och bygger om kontorshus i Västberga

Arcona har fått i uppdrag av Corem Property Group att bygga ett nytt parkeringshus i Västberga och i direkt anslutning till detta en ombyggnad av ett befintligt kontorshus. Projektet är en totalentreprenad i samverkan med en kontraktsvolym om ca 110 MSEK. Byggarbetena startar i januari 2022 och projektet ska stå färdigt i mars 2023.

Johan Nilsson – chef för projektutveckling på Arcona

Johan Nilsson har sedan 1 november trätt in i rollen som chef för vår projektutveckling på Arcona. I och med detta tar vi ett steg till att göra Arcona mer offensivt för att på ett bättre sätt komma in tidigt i projektprocessen hos våra kunder. Johan har varit på Arcona sedan 2013 senast som affärschef under fyra år då han byggt upp en helt ny enhet och tidigare som projektchef.

Johan Nilsson – chef för projektutveckling

Johan Nilsson har sedan 1 november trätt in i rollen som chef för vår projektutveckling på Arcona. I och med detta tar vi ett steg…

Lyckade exempel på samverkan i tidigt skede: Glömstaskolan F-3

Hej Catrin Hansson, affärschef på Arcona! Peter Kvist, vd på Arcona beskriver i en debattartikel med rubriken ”Vi kan bättre tillsammans”, hur man framgångsrikt arbetar tillsammans…

Lyckade exempel på samverkan i tidigt skede: Hägerneholm

Hej Omi Scott, produktionschef på Arcona! Peter Kvist, vd på Arcona beskriver i en debattartikel med rubriken ”Vi kan bättre tillsammans”, hur man framgångsrikt arbetar…

Lyckade exempel på samverkan i tidigt skede: Svea Artilleri

Hej Johan Nilsson, chef för projektutveckling på Arcona. Byggindustrin publicerade nyligen en debattartikel med rubriken ”Vi kan bättre tillsammans” där vd Peter Kvist beskriver ett…

Vi kan bättre tillsammans

Utnyttjar vi den samlade kompetens som finns i branschen på bästa sätt? Vi vill bestämt svara nej på den frågan. Idag är det många beställare…

Ny affärschef till Arcona

Håkan Torhult blir ny affärschef på Arcona och tillträder den 11 oktober 2021. Håkan har tidigare arbetat som chef för Projektenheten (Ny- & Ombyggnad) och Nyproduktions-enheten på Familjebostäder.

Arcona bygger ny Elgiganten-butik

Arcona har fått ytterligare uppdrag av AMF Fastigheter att omvandla befintliga lokaler om 1.400 kvm till ny butiksyta för Elgiganten i korsningen Hamngatan-Regeringsgatan (kv Trollhättan 30). Hyresgästanpassningen som startat nu i augusti ska vara färdigställd till slutet av december 2021.

Ny kontorsanpassning mitt i stan

Arcona har fått i uppdrag av AMF Fastigheter att omvandla befintliga lokaler i korsningen Hamngatan Regeringsgatan (kv Trollhättan 30) för hyresgästen Stockholms Handelskammare. Projekteringen startade i mitten av juni och själva byggnationen som inleds i mitten av augusti ska vara färdig till 28 februari 2022.