Arcona får fortsatt förtroende från Vallentuna kommun i projektet Tellus – går nu in i produktionsfasen

Arcona meddelade i juni 2022 att man fått i uppdrag av Vallentuna kommun att driva projekteringsfasen inför ombyggnationen av Vallentuna gymnasiums befintliga lokaler som även ska inrymma det nya kommunkontoret. Arcona får nu fortsatt förtroende att gå vidare med Fas 2 (produktion). Projektet är en totalentreprenad i samverkan och omfattar ca 9.000 kvadratmeter.
Projektets totala kontraktsvolym är på ca 190 MSEK, varav 15 MSEK är den avslutade Fas 1.

-Jag tycker det är fantastiskt kul att Vallentuna kommun nu ger oss fortsatt förtroendet att gå vidare med Fas 2 i detta samverkansprojekt, ett projekt som inte är helt lätt och har många utmaningar. Vi är taggade inför uppgiften och ser fram emot att nu sätta igång med produktionen, säger Jörgen Böhlin, projektchef Arcona.

På Gymnasievägen 4 i Vallentuna pågår planering och rivningsarbete inför den stundade byggstarten. Provisorier har även upprättas då gymnasieverksamheten bedrivs som vanligt under projekttiden. Byggnadens lokaler kommer att genomgå renovering och ombyggnation med syfte att modernisera och skapa ändamålsenliga lokaler för gymnasieverksamheten och det nya kommunkontoret. Uppdraget innebär även nybyggnation av ett fläktrum på byggnadens tak samt ett parkeringsgarage. Projektet beräknas vara slutfört hösten 2024.

Idén att kommunkontoret sedermera ska bedriva sin verksamhet under samma tak som gymnasiet växte fram då byggnadens kapacitet om 650 personer hittills inte nyttjats till fullo av dagens elevbestånd om ca 400 elever, samtidigt som kommunen letade nya lokaler. Förhoppningen är att sammanslagningen ska skapa en effektivare användning av fastigheten.

-Vi är mycket glada att kunna teckna avtal med Arcona för att ta hela detta spännande projekt i hamn, säger Magnus Sjögren, projektchef, Vallentuna kommun.

Rendering Vallentuna gymnasium – Arcona arkitekter

Vid frågor kontakta
Jörgen Böhlin, Arcona, jorgen.bohlin@arcona.se , tel. 08-601 21 07
Magnus Sjögren, Vallentuna kommun, magnus.sjogren@vallentuna.se tel. 08-587 850 48