Arcona bygger i samverkan med Vallentuna

Arcona har fått i uppdrag av Vallentuna att rita, projektera, renovera och bygga om Tellus, Vallentuna gymnasiums befintliga lokaler om ca 7.000 kvadratmeter. I byggnaden skapas samtidigt Vallentunas nya kommunkontor vilket möjliggör en mer effektiv användning av lokalerna. Projektet är en totalentreprenad i samverkan som redan startat med Fas 1 (projektering) och fortsätter med Fas 2 (produktion) från årsskiftet 2022/2023.

Vallentuna gymnasium byggs om till moderna och ändamålsenliga lokaler som kommer inrymma såväl gymnasiet som nytt kommunkontor. Till årsskiftet 2024/2025 kommer de centrala förvaltningarnas verksamheter flytta in i byggnaden och på så sätt samlokaliseras. Flytten innebär en effektivare användning av kommunens lokalytor samtidigt som det kommer att främja en utveckling av arbetssätt, ge nya och attraktiva lokaler både för gymnasieverksamheten och förvaltningskontoren, samt öka förutsättningarna för nya samarbeten inom hela organisationen.

– Det känns bra att just Arcona med sin goda erfarenhet av liknande projekt ska hjälpa oss att skapa vårt nya Vallentuna gymnasium och vårt gemensamma kommunkontor med möjlighet till smartare arbetssätt och mer effektivt resursutnyttjande, säger Magnus Sjögren, Projektchef, Vallentuna kommun.

Projektet som kommer pågå med kvarsittande gymnasieverksamhet drivs i samverkan mellan Arcona och Vallentuna kommun med gemensamt projektkontor och öppna böcker. Allt för att bygga förtroende för varandra samt öka kostnadsmedvetandet och engagemanget i projektet. För att ge möjlighet att lyckas med detta fullt ut har man anlitat en samverkansledare från Urkraft.

– Arconas ser fram mot att tillsammans med Vallentuna kommun skapa nya moderna lokaler anpassade för hållbara arbetssätt och människor, säger Jörgen Böhlin, projektchef Arcona.

Vid frågor kontakta

Jörgen Böhlin, Arcona, jorgen.bohlin@arcona.se , tel. 08-601 21 07
Magnus Sjögren, Vallentuna kommun, magnus.sjogren@vallentuna.se tel. 08-587 850 48