Tjejerna på Arcona vill ha fler kvinnliga kollegor

Arcona fortsätter att driva frågan om hur branschen med gemensamma krafter kan locka fler kvinnor till byggföretagen. En viktig åtgärd är att låta de kvinnor som arbetar i byggföretagen berätta om vilka möjligheter som finns om man söker sig till branschen. Att kvinnor delar med sig av hur en arbetsdag kan se ut ökar både trovärdigheten och öppnar möjligheten till ökad nyfikenhet på byggföretagen.

Tre kvinnor som valt att arbeta i branschen är Shna Omar, projektingenjör, Jessica Tildeblad, produktionsledare och Ulrika Neffling, produktionsledare. De arbetar på Arcona sedan flera år och är idag på projektkontoret Skålen/Fenix i Solna. Vi ställde frågan om hur de tycker man ska locka fler kvinnor till branschen. Det blev ett livligt samtal om allt från konkreta idéer om hur branschen bör göra till hur drömprojekt blir till.

Branschen måste bli bättre på att kommunicera med unga där de finns

– Många tjejer kopplar nog byggbranschen uteslutande till hantverksyrket, med en väldigt grabbig kultur, inleder Jessica. Nu ser man lite fler tjejer som valt hantverksyrket, även om de fortfarande är väldigt få. Men poängen är att det finns så mycket mer i vår bransch, så många fler olika spännande yrkesroller. Det är något som fler tjejer behöver få veta, annars riskerar man att den här ensidiga uppfattningen om branschen fortsätter.

Shna håller med om att bilden är ganska skev, men att branschen lite har sig själv att skylla:

– Byggföretagen har ofta en ganska gammalmodig kommunikation och kommunicerar på samma sätt som för 10 år sedan. Man är på arbetsmarknadsdagar och presenterar sig i en monter bland alla andra, vilket är bra, men det finns många fler möjligheter att nå ut till unga idag och här är man inte tillräckligt långt framme.

Hon pekar på de digitala möjligheterna som idag finns och vikten av att nå unga på deras egna arenor, såsom YouTube och andra sociala medier på ett sätt som tilltalar unga.

– Jag måste hålla med om att branschen är konservativ och inte på tårna när det gäller att nå unga, framför allt tjejer, säger Ulrika. Killarna har oftare en etablerad relation till byggbranschen och det har alltid funnits bygg- och anläggning på gymnasiet och byggteknisk inriktning på högskolan, inriktningar där nästan alla elever är killar. Tidigare har inte skolorna gjort så jättemycket för att locka till sig tjejer. Det är först de senaste åren som man börjat vakna här, upplever jag.

Det jobbas hårt med att förändra kulturen

Jessica tar upp att det inte var många kvinnor som arbetade inom bygg förr och att det då säkert fanns en viss jargong, men att det nu är på väg bort. Det finns mycket kunskap hos dem som arbetat länge och den kunskapen är otroligt värdefull. Man upplever att de allra flesta är måna om att kunna dela med sig av kunskapen på ett juste sätt till oss tjejer och killar som är yngre.

– Ja, många tror att machokulturen dominerar, vilket inte är sant, instämmer Ulrika. Så är det inte längre. Det jobbas hårt med att förändra kulturen och de yngre som kommit ut på arbetsmarknaden har nog bidragit till en positiv förändring.

Att den ”grabbiga” jargongen är på väg bort på byggföretagen och att Arcona prioriterar frågan om att få bort machokulturen, är alla ense om.

Byggbranschen måste komma in i skolorna och visa vilka möjligheter som finns

Jessica lyfter att byggföretagen måste vara mer aktiva när det gäller att nå tjejerna i skolan:

– Man måste visa alternativ, att det finns så mycket mer att jobba med än rena hantverksyrket, även om det behövs fler tjejer som vill bli hantverkare.

– Förutom hantverkare så är arkitekter, ingenjörer, designers bara några exempel på yrkesgrupper som arbetar tillsammans på projekt, säger Shna.

– Ja, och ekonomistyrning som du jobbar med är ju också en stor del, fyller Ulrika i.

Ulrika framhåller att man måste nå ut till tjejerna redan i nian på högstadiet och berätta om möjligheterna som finns i branschen:

– Byggföretagen borde bjuda in eleverna och berätta om vad man gör. Det handlar om att visa sig mer, förtydligar hon.

Vi är med och bygger framtiden

 Att vara med och bygga samhällen för människor ligger alla varmt om hjärtat.

– Det känns värdefullt att vara med och bygga för framtiden. Att bygga skolor för våra barn, sjukhus för alla sjuka och äldreboenden för våra gamla och trivsamma kontor för de mitt emellan, säger Ulrika.

– Sedan är det så roligt när man varit med och byggt något och det går ett par år, man passerar och ser att byggnaden sjuder av liv. Den här känslan att man varit med och skapat, den är riktigt härlig, säger Jessica.

– Ja, det är en riktig wow-känsla, instämmer både Ulrika och Shna.

– Att vara med och skapa något som finns kvar i generationer, det är häftigt, avslutar Shna.

 Känslan i teamet skapar förutsättningarna för drömprojekt

 När frågan om drömprojektet kommer upp är alla eniga om att teamet är det allra viktigaste.

– Tänk ett spa, säger Jessica. Så snyggt man kan göra med olika lösningar där vatten porlar överallt, det vore väl härligt?

–  Ja, sedan måste vi ju inspektera och testa också, säger Shna och skrattar.

Hon fortsätter och säger att ett äldreboende skulle vara roligt att vara med att skapa. Att bygga något riktigt fint för våra gamla vore ett drömprojekt.

– För mig är det egentligen inte så viktigt vad man bygger, säger Ulrika, utan det är teamet som är det viktiga. Att det finns utrymme att ställa frågor, att det finns omtanke för varandra och att man har roligt och skrattar mycket tillsammans. Då har jag hittat drömprojektet.

Jessica och Shna håller med om att stämningen i teamet är det allra viktigaste och att det i sig skapar drömprojekt.

Nu vill vi ha fler kvinnliga kollegor

De uppger att de ”har så himla roligt på jobbet”, att det är mycket skratt i kombination med hårt arbete, på ett bra sätt. 

– Om du som tjej funderar på att söka till byggbranschen, prata med någon som redan jobbar i branschen som kan berätta vilka möjligheter som finns. Eller ta en direktkontakt med ett byggföretag som Arcona. Våga ställa frågor om både möjligheter och kultur, säger Jessica.

Det råder ingen tvekan om att alla tre stortrivs i branschen och är stolta över sina jobb.

– Vi vill ha fler tjejer till byggföretagen, det behövs. Nu är det nya tider, avslutar de samstämmigt.

Under temat #skiftaperspektiven lyfter och debatterar Arcona en rad heta ämnen som är viktiga för såväl Arcona som byggbranschen som helhet. Målet är att få igång en dialog som kan leda till förändringar och förbättringar för byggentreprenörer och branschen.