Nyheter

Arcona besöker Wiklunds återbrukshubb – här skapas nya möjligheter för återbruk

En av Arconas samarbetspartners är Wiklunds Åkeri som finns i Stockholm och Uppsala. I Stockholm har Wiklunds en återbrukshubb och här samlas mycket av det…

Ett lyckat återbruksprojekt har gemensam målbild och tät dialog från start

Ett lyckat återbruksprojekt har gemensam målbild och tät dialog från start I en tid då vi tillsammans måste hitta klimatsmarta sätt att renovera och bygga…

Viktigt att synliggöra möjligheterna i byggbranschen

Viktigt att synliggöra möjligheterna i byggbranschen Arcona fortsätter att driva samtal om hur branschen med gemensamma krafter kan locka fler kvinnor till byggföretagen. En viktig…

HGA PostNord – landmärket i Stockholm har blivit vackrare

Under temat #skiftaperspektiven lyfter och debatterar Arcona en rad heta ämnen som är viktiga för såväl Arcona som byggbranschen som helhet. Målet är att få…

Costco – tidig samverkan och kreativitet löste utmaningarna

En osäker omvärld skapar stora utmaningar och ställer större krav på tidig samverkan mellan alla aktörer i byggprojekten för att nå lönsamhet. Arcona har sedan…

Naturskyddsföreningens rikskansli – ett byggprojekt med återbruk i fokus

I en osäker tid, med stigande priser på material och osäkra leveranser, gäller det att hitta nya lösningar som säkerställer byggprojekten. Att alla inblandande i…

I osäkra tider behövs förutsägbarhet

Hur genomförs projekt när osäkerheten om framtiden är så stor? Hela bygg- och fastighetsbranschen försöker just nu hitta svaret på den frågan. Osäkerheterna kring finansiering,…

Tjejerna på Arcona vill ha fler kvinnliga kollegor

Arcona fortsätter att driva frågan om hur branschen med gemensamma krafter kan locka fler kvinnor till byggföretagen. En viktig åtgärd är att låta de kvinnor…

Vi behöver lyfta fram kvinnorna som arbetar i byggföretagen

Vad kan branschen tillsammans göra för att locka fler kvinnor till byggföretagen? Och hur kan vi få fler kvinnor att söka sig till produktionsdelen? En…

Vi behöver fler kvinnor till byggföretagen

När det är dags att påbörja sin karriär och välja sin första arbetsgivare, är det få kvinnor som väljer byggföretagen. Och ju närmare produktion, desto…