Vi behöver fler kvinnor till byggföretagen

När det är dags att påbörja sin karriär och välja sin första arbetsgivare, är det få kvinnor som väljer byggföretagen. Och ju närmare produktion, desto färre kvinnor. Det här är ett problem som funnits under en längre tid, men trots stor medvetenhet händer det inte tillräckligt för att vända utvecklingen i önskvärd takt. För Arcona är det här en prioriterad fråga och branschen måste tillsammans diskutera konkreta lösningar i större utsträckning om det ska ske en förändring inom en överskådlig framtid.

Arconas avdelningschefer Ann Bjurström och Niklas Virving tycker till i ämnet.

På ingenjörsutbildningarna, exempelvis Samhällsbyggnad på KTH är könsfördelningen relativt jämn. Men när det kommer till att påbörja sin karriär så är det väldigt få kvinnor som söker sig till byggföretagen. Vad tror ni den främsta förklaringen till det?

Ann Bjurström

Ann Bjurström – foto: Tina Axelsson

Ann: En anledning kan vara att byggbranschen generellt har ett ganska dåligt rykte.  Många har egna erfarenheter på det privata planet av branschen och tyvärr är många missnöjda. Fastighetsbranschen utmålas som lite mer glamorös och ”ren” vilket troligtvis lockar mer.

Niklas: Byggföretagen är för många inte lika lockande, har tyvärr lite av stämpeln gammalmodig och oglamorös. Det verkar inte ha förändrats, det var likadant för mig och mina kompisar när vi läste bygg och ekonomi. Vi var två av åtta killar som hamnade i byggföretag, de andra gick till bank och finans.

Ju närmare produktionen vi kommer, desto färre kvinnor är det. Vad är er bild av detta?

Ann: Helt klart för att miljön och kulturen i produktion många gånger inte är fräsch. Jag slutar aldrig att förvånas över hur det ser ut i byggbodarna. Bara för att man kanske har leriga skor och smutsiga händer efter ett arbetspass på bygget, behöver man väl inte låta det vara odiskad disk, smutsiga toaletter osv? Det är som att byggbodarna är en fristad där det kan få se ut hur som helst. Jag undrar hur många som har det likadant hemma. En annan aspekt är jargongen på arbetsplatserna, det är inte ovanligt att den är både kvinnoförnedrande, sexistisk och allmänt ofräsch. Vem vill jobba i det?

Niklas: Det är en dammig, bullrig och stressig miljö generellt vilket kanske inte tilltalar kvinnor. Sedan har Ann helt rätt, miljön ute i bodarna och jargongen är något man måste komma till rätta med. Det är ju egentligen ganska enkelt och här måste vi män tillsammans ta tag i frågan.

På vilket sätt kan branschen gynnas av fler kvinnor?

Niklas Virving

Niklas Virving – foto: barabild.se

Ann: Precis som att det finns branscher som skulle gynnas av fler män så gynnas byggbranschen av fler kvinnor. Jag tror att vår bransch som helhet gynnas av en mix av kön, kultur och ursprung. En mixad grupp har större möjligheter att se på frågeställningar ur fler synvinklar än en homogen grupp gör.

Niklas: Ja, men jag skulle säga duktiga personer inte just kvinnor. Men det går hand i hand, ju fler kvinnor desto större möjlighet att hitta duktigt folk. Jag tror vi missar många talanger därute när kvinnorna väljer bort byggföretagen.

Vad tycker ni bör göras för att locka fler kvinnor till byggföretagen?

Ann: Vi behöver visa upp att vår bransch är spännande. Vi behöver även kunna visa på att vi arbetar aktivt mot manskulturen, att vi alltid står upp för allas rättigheter och har noll tolerans mot kränkningar i alla former. Jag tror även att det är viktigt att ha en attraktiv miljö att arbeta i. Det har betydelse hur våra etableringar ser ut. Det är även viktigt med våra förebilder, vi skulle behöva visa upp de få som faktiskt arbetar i produktion mycket mer och se vad det är som de gillar med sitt arbete. Vi behöver prata mer med dem och få till oss vad vi kan göra mer för att locka fler.

Niklas: Jag tror att vi tidigt måste göra insatser för att locka kvinnor, redan under utbildningen. Sedan tror jag, precis som Ann säger, lyfta fram de kvinnor som arbetar i produktion, verkligen stötta och se till att de får synas och höras på ett positivt sätt.

Det har skrivits mycket om en rådande machokultur i byggbranschen, hur ser ni på det? Är det något ni själva upplevt under er karriär?

Ann: Machokulturen har varit ett väldigt stort problem och har kanske nu övergått till att ”bara” vara ett stort problem. Jag vill påstå att det är bättre nu än när jag började för 20 år sedan. Dock är den utbredd i alla åldrar och jag har faktiskt under min tid upplevt mer kränkningar från unga/samma ålder som jag själv än från äldre män, vilket har förvånat mig. Vi måste hela tiden arbeta på vårt sätt att vara mot varandra och männen måste ställa upp och våga säga ifrån när kollegan trampar i klaveret.

Niklas: Självklart är det inte okej på något sätt att kränka kvinnor, det är det första vi måste stoppa. Men, jag skulle säga att machokulturen drabbar alla, även män. Vi är i en bransch där alla ska slåss för sina låga marginaler och där det händer mycket som inte är planerat. Det här föder en viss hårdhet i argumentationen och det är inte kul för någon. Här är samverkan en lösning för att få ett bättre klimat på arbetsplatsen. Där kunskap är vinnaren och inte den som skriker högst.

Har ni några tips eller råd till de kvinnor som funderar på att söka sig till byggbranschen?

Ann: Våga ta steget. Sök upp någon i branschen som du kan prata med och som kan berätta hur det är på riktigt. Förlita dig inte bara på allmänna uppfattningar från omgivningen.

Niklas: Sök er till byggbranschen! Det är en kul bransch och utvecklingen går trots allt framåt när det gäller machokultur osv.

 Hur upplever ni fördelningen kvinnor/män på Arcona?

Ann: Vi har en bra fördelning överlag på företagsnivå men jag skulle önska att vi hade många fler kvinnor i produktion.

Niklas: Instämmer i vad Ann säger, men vi på Arcona arbetar ständigt med den här frågan.

Ann: Ja, men vi kan alltid göra lite till…

 Målet regeringen har är att år 2030 ska 25 procent av alla nyanställningar vara kvinnor. Har ni några tankar och kommentarer om det?

Niklas: Jag tror det blir svårt att uppnå. Om man skall räkna in hantverkare så tror jag inte målet kommer uppfyllas. Redan idag så vill varken kvinnor eller män i Sverige bli hantverkare i den utsträckning som behövs. Jag har inga siffror, men det är många som kommer från andra länder och arbetar här på grund av att vi själva inte kan fylla efterfrågan. Ingen vore gladare än jag om det var fler kvinnor som vill in i branschen, men i det moderna Sverige är det många människor som tänker sig en annan mer glamorös arbetsplats utan varselkläder och byggbodar. Då har de missat alla fördelarna med vår bransch! Att vara med och skapa samhället med byggnader som är konkreta, går att se och ta på och som skall stå i hundra år. Det slår det mesta.

Ann: Kvinnor står för 50% av befolkningen så det borde väl vara ett mål inom alla branscher?

Under temat #skiftaperspektiven lyfter och debatterar Arcona en rad heta ämnen som är viktiga för såväl Arcona som byggbranschen som helhet. Målet är att få igång en dialog som kan leda till förändringar och förbättringar för byggentreprenörer och branschen.