Hur får vi fler kvinnor till byggföretagen?

Under temat #skiftaperspektiven lyfter och debatterar Arcona en rad heta ämnen som är viktiga för såväl Arcona som byggbranschen som helhet. Målet är att få igång en dialog som kan leda till förändringar och förbättringar för byggentreprenörer och branschen.

Hej Désirée Holmberg, HR-chef på Arcona!
Ett ämne som varit på tapeten under en lång tid är den ojämna könsfördelningen i branschen och problematik kopplat till det. Arconas vd Peter Kvist har skrivit en debattartikel med rubriken ”Varför väljer kvinnor inte byggföretagen?” – ett angeläget ämne, inte minst med tanke på framtida kompetensförsörjning. Regeringen har även satt upp målet att år 2030 ska 25 procent av alla nyanställningar i bygg- och anläggningsbranschen vara kvinnor. Idag är det 10 procent.

Vad är din reflektion som HR-ansvarig i branschen när du hör regeringens mål?Désirée Holmberg

Min spontana reflektion är att det är lätt att sätta mål men det är HUR vi skall kunna uppnå det som är det viktiga tycker jag. Först måste vi se till att kvinnor vill söka sig till vår bransch. Hur kan vi attrahera fler kvinnor tidigt, redan innan de skall göra sina gymnasieval? Sen gäller det att vi behåller de kvinnor som vi redan har för de blir också ambassadörer när det gäller att attrahera andra kvinnor. Vi måste också ha nolltolerans på våra arbetsplatser och jobba med en riktigt bra feedbackkultur.

På ingenjörsutbildningarna, exempelvis Samhällsbyggnad på KTH är könsfördelningen relativt jämn. Men när det kommer till att påbörja sin karriär så är det väldigt få kvinnor som söker sig till byggföretagen. Vad tror du är den främsta förklaringen till det?

Jag tror tyvärr att många kvinnor tvekar på grund av branschens rykte om jargong och machokultur. Sen kan det vara så att branschen saknar kvinnliga förebilder som kan berätta om hur det är att vara kvinna i vår bransch och även kan agera som mentorer. Tyvärr så fokuserar man för ofta på det som inte fungerar, så vi skulle nog behöva lyfta flera goda exempel. Vi behöver lyfta fördelarna med vår bransch och visa varför den är så spännande att jobba i.

Att det behövs fler kvinnor i branschen hörs från flera håll, nu riktar också Arcona strålkastare på frågan för att få till en förändring. Hur viktig är den här frågan för Arcona ur ett HR-perspektiv och på vilket sätt?

Jag är stolt över att vi på Arcona har en ledning som vill driva den här frågan, inte bara internt utan även i externa kanaler. Det visar att vi vill vara med och påverka till det bättre och att Arcona har ämnet högt på agendan internt. Idag är vi 27 procent kvinnor och vi vill att Arcona skall vara en attraktiv och modern arbetsgivare och då är en jämställd arbetsplats med en jämn könsfördelning otroligt viktig. Vi ser också att fler chefer är på frågan. Det är tyvärr fortfarande få kvinnliga kandidater i våra rekryteringsprocesser, så vi har sett över hur vi skriver våra annonser, bland annat vilka ord och vilka formuleringar vi använder. Vi jobbar också med en intern rekryteringsbonus för att få in fler kandidater. Vi tror att kvinnor kan locka kvinnor att söka sig till branschen. Med fler kvinnor i företaget så är det också lättare att rekrytera kvinnor.

Vilka är de tydligaste fördelarna med en jämställd arbetsplats?

Jag tycker att en arbetsplats ska spegla hur vårt samhälle ser ut. Jag tror också att den heterogena gruppen bidrar till en större mångfald när det gäller innovation och problemlösning. Jag tror också att det leder till en bättre arbetsmiljö. Att satsa på jämställdhet tenderar att leda till större ekonomisk framgång för organisationer, det finns mycket forskning som stödjer det.

En viktig del i att kvinnor lämnar byggbranschen tycks hänga samman med machokulturer och normer, alltså frågor som kan vara mer komplexa att förändra. Hur arbetar man bäst med de frågorna?

Jag tänker på att det finns två delar i detta. De arbetsgivare som har yrkesarbetare har en sorts utmaning och vi, Arcona, som har tjänstemän har en annan utmaning i samma fråga. Jag tror att vi måste angripa problemet från flera håll och inte bara välja en strategi. Till exempel visa upp våra duktiga kvinnliga medarbetare i samband med arbetsmarknadsdagar på högskolor och universitet så att de kan vara ambassadörer för hur det är att vara kvinna i byggbranschen. Dessutom att jobba med arbetsmiljön på våra projektkontor och etableringar, det gäller städning, omklädningsmöjligheter, men också den psykosociala arbetsmiljön där man vågar ge varandra feedback och prata om normer, jargong och machokultur. I våra så kallade leanstarter sätts spelreglerna för hur vi skall ha det på våra projekt, där man skall gå igenom bland annat förväntan på roller och hur man bemöter varandra = kultur. Här kan vi säkerligen jobba mer med attityder och jargong.

De största problemen med machokultur och osunda normer tycks finnas ju närmare produktion man kommer. Stämmer det och hur kan Arcona i sin roll som byggentreprenör påverka sina underentreprenörer?

Det kan vara så att det är mer synligt i produktion men det innebär inte att resten av vår verksamhet är befriad från osunda normer och jargong. Här är det viktigt att Arconas platsledning inte ser mellan fingrarna utan agerar direkt mot våra underentreprenörer och meddelar deras arbetsgivare att uppträdandet inte är acceptabelt på våra arbetsplatser. Jag upplever att våra projektorganisationer är på frågan, men vi kan bli ännu bättre och det gäller i alla led på Arcona. Vi får aldrig luta oss tillbaka och vara nöjda utan ständigt hålla ämnet aktuellt.

Avslutningsvis, vad är det allra viktigaste för att attrahera fler kvinnor till branschen?

Vi måste öka attraktiviteten för vår bransch redan i skolan, vi måste också arbeta aktivt med arbetsklimatet ute i produktionen. Men framförallt måste vi jobba på att behålla och utveckla de kvinnor vi har och visa att det finns många fina utvecklingsmöjligheter i branschen. Det kommer i sin tur att locka fler kvinnor till vår bransch.