Viktigt att synliggöra möjligheterna i byggbranschen

Viktigt att synliggöra möjligheterna i byggbranschen
Arcona fortsätter att driva samtal om hur branschen med gemensamma krafter kan locka fler kvinnor till byggföretagen. En viktig åtgärd är att låta de kvinnor som arbetar i byggföretagen berätta om vilka möjligheter som finns om man söker sig till branschen. Att kvinnor delar med sig av hur en arbetsdag kan se ut ökar både trovärdigheten och öppnar möjligheten till ökad nyfikenhet på byggföretagen.

Vi möter Izabel Bele, kvalitets- och miljöansvarig, och Malin Aggemo, verksamhetsutvecklare, som arbetar på Arcona sedan lång tid tillbaka. Det blir ett samtal om varför de valde byggbranschen och om hur man kan få fler unga och framför allt kvinnor att söka sig till branschen.

”Det finns en otrolig bredd på olika yrkesroller i den här branschen”

– Det är vanligt att man inte vet vilka olika roller som finns i byggbranschen. Det finns så otroligt många olika yrkesroller och man kan verkligen söka sig till den roll som passar bäst utifrån intresse och utbildning. Nu när jag vet mer skulle jag verkligen rekommendera fler kvinnor att söka sig hit, säger Izabel Bele.

Malin instämmer i att kunskapen är för dålig kring hur många yrkesroller det finns att välja på och vilka möjligheter som faktiskt finns i branschen:

Många tror att det uteslutande handlar om hantverksyrket ute på projekt. Det gör kanske att kvinnor kan dra sig för att ens tänka byggbranschen eftersom hantverksyrket ofta kopplas till tungt arbete och lite ”grabbig” jargong.

Själv hamnade Malin i branschen lite av en slump.

– Jag började jobba i Arconas reception för tolv år sedan. I dag jobbar jag med verksamhetsutveckling och utvecklar, förvaltar och förenklar företagets arbetssätt. Här finns så många olika roller och man måste inte vara utbildad hantverkare för att hitta intressanta jobb.

Både Malin och Izabel understryker vikten av att berätta om möjligheterna, inte bara för kvinnor utan för alla.

 ”Vi som arbetar i branschen är med och påverkar framtiden”

Izabel och Malin är genom sina yrkesroller involverade i Arconas miljö- och hållbarhetsarbete. Izabel har en bakgrund som projektchef på Arcona och eftersom intresset för hållbarhet och miljö ligger Izabel nära hjärtat, kändes steget till nuvarande roll som kvalitets- och miljöansvarig på Arcona helt rätt.

– Miljö -och hållbarhetsfrågor är väldigt viktiga i vår bransch. Det är ett ständigt pågående arbete och takten på utveckling inom området är hög, det kommer ständigt nya direktiv att förhålla sig till, vilket är både intressant och stimulerande. Jag lär mig nya saker hela tiden inom ett område som är viktigt för samhället i stort men också för den enskilde individen, säger Izabel.

Malin och Izabel arbetar tillsammans i många frågor, bland annat med hållbarhet, som är ett prioriterat området som ska implementeras som en självklar del i Arconas arbete.

– Vi är också ISO-certifierade enligt kvalitet och miljö, ett arbete som jag driver framåt tillsammans med kollegorna. Jag håller med Izabel om att det både känns bra och viktigt att vara med och jobba i en bransch som verkligen har en betydande roll för vårt framtida samhälle, tillägger Malin.

Att vara med och påverka och utforma vårt framtida samhälle är något som kan locka unga att söka sig till branschen är bägge ense om.

”Byggföretagen borde bjuda in unga kvinnor tidigt och visa på möjligheterna”

Izabel trycker på vikten av att nå unga kvinnor tidigt och berätta om möjligheterna som finns.

– Jag tycker att Arcona skulle bjuda in tjejer redan när de går i nian och börjar fundera på gymnasievalet. Jag hade kunnat ta med mig några tjejer under en arbetsdag och låta dem träffa projektgrupper, arkitekter, underleverantörer och besöka projekten. Det skulle nog ge många en mycket bredare bild av branschen än vad de har i dag, säger Izabel.

Både Malin och Izabel tror att det skulle leda till en förändring om fler byggföretag gjorde samma sak.

 ”Alla företag mår bra av en jämställd arbetsplats”

Att både kvinnor och män som arbetar i branschen behöver prata om vilka möjligheter som finns är viktigt tycker båda två.

– Det är viktigt att vi kvinnor som arbetar i branschen berättar om vilka möjligheter som finns, det kan säkert lockar fler kvinnor att söka sig till byggföretagen. Men det är lika viktigt att männen också driver på för en jämställd bransch. Alla arbetsplatser mår bra av mångfald, säger Malin.

Hon fortsätter och poängterar att i framtiden ska det här vara en icke-fråga, det ska helt enkelt inte vara unikt att vara kvinna i branschen.

– Byggbranschen ska inte förknippas med att den är mansdominerad, den ska förknippas med möjligheter till utvecklande yrkesval och mångfald. Det är så vi måste börja prata om branschen för att driva förändring, säger Izabel.

” Det är en härlig känsla när man går förbi en byggnad och tänker – det här har jag varit med och skapat”

– Det är en ganska mäktig känsla när man passerar en färdig byggnad som man varit med och skapat tillsammans med ett stort team. Det kan vara ett kontor där folk sitter och jobbar eller en skola där barn är ute och leker på skolgården. Man känner sig stolt, säger Malin och Izabel instämmer.

Izabel och Malin hoppas att unga som är på väg att välja yrkesinriktning får mer kunskap om de olika yrkesrollerna som finns i branschen.

– Vi ser det här som ett tillfälle att berätta om möjligheterna som finns och kan vi bidra till att få in fler unga att söka sig till byggföretagen vore det fantastiskt roligt. Hör av er till Arcona, ett stort företag med familjär känsla.

Under temat #skiftaperspektiven lyfter och debatterar Arcona en rad heta ämnen som är viktiga för såväl Arcona som byggbranschen som helhet. Målet är att få igång en dialog som kan leda till förändringar och förbättringar för byggentreprenörer och branschen.