Johan Månsson

Johan Månsson har varit anställd på Arcona sedan 2005, med ett kortare uppehåll under åren 2012-2015 och sedan i juni 2016 arbetar Johan som affärschef.

För Johans del så kommer 2020 i stor utsträckning handla om att förvalta redan erhållna uppdrag samt arbeta hårt med att stärka den egna enheten såväl vad gäller resurser som kompetens.

Johan är gift och bor i Årsta och spenderar gärna ledig tid på resande fot eller på landstället i Stockholms skärgård.