Ny grundskola i Enskede gård

Veidekke och Arcona har gemensamt fått i uppdrag av Skolor i Stockholm AB (SISAB) att utföra en om- och tillbyggnad av Lindeparkens gymnasium i Enskede med ett målpris på 140 mkr. Byggnationen, som är en samverkansentreprenad, blev klar i oktober 2016.

Valet på entreprenör föll på Veidekke/Arcona för att de uppfyllde våra krav på vad som ska ingå i en samverkansentreprenad, med viktiga delar som gemensam målbild och stor kunskap i arbetet med BIM-modeller, säger Annika Norlund, projektansvarig SISAB.

Projektet består av en om- och tillbyggnad av Lindeparkens gymnasium till ny grundskola för 600 barn i årskurs f-6, som till en början ska användas som en evakueringsskola åt Enskedefältets elever.

Veidekke och Arcona är mycket stolta över att ha fått förtroendet att i samverkan med SISAB få bygga en ny grundskola, den viktigaste arenan i vårt samhälle. I projektet bjuds alla aktörer in, kund, samarbetspartners och medarbetare, till ett involverande arbetssätt för att gemensamt optimera utformning och lösningar. För att underlätta samverkan kommer vi i detta projekt att ytterligare utveckla vårt VDC-arbete (Virtual Design and Construction) genom att använda Vico i tidplanering – Line of balance som är resurssatt och avstämningsbar, ekonomiuppföljning samt diverse digitala hjälpmedel som t.ex. iPads och ritningsdator istället för traditionell analog ritningshantering.

Fakta

  • Adress Skjulvägen 2, Enskede gård
  • Projekttid 2015-2016
  • Byggherre Sisab
  • Projekt Projektet består av en om- och tillbyggnad av Lindeparkens gymnasium till ny grundskola för 600 barn i årskurs f-6
  • Arconas uppdrag Samverkansentreprenad
  • Kostnad 140 000 000 kr

Valet på entreprenör föll på Veidekke/Arcona för att de uppfyllde våra krav på vad som ska ingå i en samverkansentreprenad, med viktiga delar som gemensam målbild och stor kunskap i arbetet med BIM-modeller.

Annika Norlund, projektansvarig SISAB