Skola med inbyggd trivsel

Hur skapar man en trygg skolmiljö där eleverna får ro och lust att lära? Ett inspirerande svar får man om man besöker nya Hägerneholmsskolan och den intilliggande idrottshallen som Arcona byggt på uppdrag av Täby kommun.

Arcona har varit totalentreprenör för skolan i den framväxande stadsdelen Arninge-Ullna i Täby. Hägerneholmsskolan har plats för 600 elever och en förskola för 110 barn. I uppdraget ingick även en idrottshall med läktare samt en konstgräsplan. Allt ritades av Arcona Arkitekter och stod färdigt första skoldagen höstterminen 2019. Ursprungsritningarna är gjorda av GKAK.

– Det var ett speciellt projekt och en spännande utmaning att möta kommunenens högt ställda krav. Det handlar om allt från materialval till funktioner för att skapa en trygg och inkluderande miljö. Resultatet är något helt annat än vad jag tror att de flesta elever och lärare i Sverige idag är vana vid, berättar Fredrik Viklund, projektchef på Arcona.

Arkitekturen är öppen och några vanliga korridorer finns inte.  Därmed finns heller inga hörn eller utrymmen där lärarna saknar uppsikt över eleverna. Särskilda lösningar har också vidtagits för att hålla nere ljudnivån.

– Akustiken var något kommunen särskilt efterfrågade, då många elever har svårt att hålla koncentrationen uppe när det är för mycket ljud. Genom tidigare projekt vet vi hur man skapar en god ljudmiljö, vilket förbättrar trivseln för alla, förklarar Fredrik Viklund.

Läs gärna mer om samverkansprojektet här.

 

Fakta

  • Adress Hägerneholmsvägen, Täby
  • Projekttid 2016-2019
  • Yta 12.800 kvm
  • Byggherre Täby kommun
  • Projekt Vi har ritat och byggt en helt ny skola och idrottshall
  • Arconas uppdrag Totalentreprenad i samverkan - Skolan/hallen ritad av Arcona arkitekter
  • Kostnad 365 000 000 kr

Många pratar om samverkan men Arcona har förstått det på riktigt!

Pierre Fristedt, senior projektledare Täby Kommun

Miljöbyggnad Guld

En annan viktig aspekt är tillgängligheten för att elever med funktionsnedsättning ska kunna ta del av undervisningen och det sociala livet inom skolans väggar. Bland annat har man installerat fyra hissar.

– Med det finns fler saker att tänka på när det gäller elever med funktionsnedsättning. Ta bara lampknapparnas färg och utseende eller möjligheterna att styra belysningen efter olika situationer, säger Fredrik Viklund.

Skolan är miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad Guld och idrottshallen enligt Miljöbyggnad Silver, vilket innebär höga krav vad gäller material, energi och inomhusmiljö.

– Systemen känner av och anpassar värme och ventilation efter elevernas närvaro vilket optimerar energianvändningen. När jag själv gick i skolan fick man öppna fönstret när det var rast och när man kom tillbaka efter lunchen kunde det vara svinkallt, minns Fredrik Viklund och skrattar.

Skolan har även försetts med sedum på taken för att fördröja dagvattnet och smälta in i området som ska utvecklas med minimal inverkan på miljön.

Utomhus har skolgården delats upp i två delar. Förskolan har en inhägnad gård med sandlåda, pulkabacke och cykelslinga. På den resterande ytan finns hinderbana, längdhoppsgrop och bollplan. Dessutom finns en amfiteater som bland annat kan användas för undervisning utomhus.

Linda Hårdén, projektledare på Täby kommuns fastighetsavdelning, är mycket nöjd och stolt över det färdiga resultatet.

– Genom att sätta en tydlig målbild kunde vi jobba effektivt med Arcona genom hela projektet och bli klara i tid före skolstarten. När jag besökte skolan senast berättade rektorn att eleverna tycker om sin skola och tar hand om den. Ett bättre betyg kan man väl inte få.

Vill du veta mer om projektet?

Johan Månsson