Eleverna får säga sitt när anrik skola renoveras

Farstavikens skola/Ekedal hade länge fått förfalla och 2015 blev läget akut. Arcona fick uppdraget av Värmdö kommun att skapa en trygg och säker skolmiljö och samtidigt bevara byggnadernas kulturhistoriska värde. För att klara utmaningen tog man hjälp av både lärare och elever.

Niklas Widell är projektchef på Arcona och beskriver projektet som unikt, utmanande och fullt av överraskningar.

– Skolan ligger i ett område som klassas som ett nationellt riksintresse och har en stor betydelse för alla som bor och vuxit upp i Gustavsberg. Renoveringen har engagerat många människor inklusive kommunens antikvarie.

Den första byggnaden uppfördes redan 1884 och skolan omfattar även två trähus från tidigt 1900-tal samt rektorsvillan från 1920.

– När vi började jobba med projektet hade man tvingats stänga av vissa delar av lokalerna på grund av hälsorisker. Det fanns både vattenskador och fuktskador med mögelangrepp till följd av dålig ventilation och eftersatt underhåll, berättar Niklas Widell.

Efter en medborgardialog med kommunens invånare beslutade kommunen att samtliga byggnader, förutom rektorsvillan, skulle renoveras på ett yteffektivt sätt för att främja en god undervisningsmiljö samt tillgänglighetsanpassas. Det blev början på en lång och lärorik resa.

– När man jobbar med gamla hus som saknar tillförlitliga handlingar måste man vara beredd på det oförutsedda. Man vet sällan vad som gömmer sig bakom en vägg. Därför är det viktigt att avsätta tid för att hitta alternativa lösningar, förklarar Niklas Widell.

En stor del av det praktiska arbetet skedde i samråd med skolans personal.

– Vi var med hela tiden under projektet, först som referensgrupp för att utvärdera de olika förslagen från Arconas arkitekter och därefter deltog vi kontinuerligt som bollplank under den fortsatta byggprocessen, berättar Per Wirmén, biträdande rektor på Farstavikens skola/Ekedal.

Men det var inte bara lärarna som involverades i arbetet. Även eleverna fick sätta sin prägel på den nya skolmiljön.

– Vi hade ett jätteroligt projekt där varje klass fick utveckla förslag på den nya skolgården som sedan presenterades för arkitekterna. Vattenrutschkanan blev aldrig verklighet av naturliga skäl, men elevernas argument för en hinderbana och stora ”pizzagungor” där många kan gunga samtidigt fick gehör hos Arconas arkitekter, berättar Per Wirmén.

– Det är spännande att jobba med kulturhistoriska hus. Projektet växer och utvecklas hela tiden, det enda man kan vara säker på är att allt inte kommer att bli exakt som man tänkt sig. Nyckeln är att ha en bra dialog med beställaren, att skapa en teamkänsla. Jag tror att vi lyckades med det, säger Niklas Widell.

Läs gärna mer om skolan på arconaarkitekter.se

Fakta

  • Adress Höjdhagsvägen 1, Värmdö
  • Projekttid 2016-2020
  • Yta 8000 kvm skolyta med tillhörande skolgård på ca 26000 kvm
  • Byggherre Värmdö kommun
  • Projekt Projektering samt byggnads- och markarbeten för en befintlig skola uppdelad i sex olika fastigheter. Projektet drevs i samverkan med Värmdö Kommun. Arcona Arkitekter har ritat.
  • Arconas uppdrag Arkitekt och totalentreprenad i samverkan
  • Kostnad 200 000 000 kr

Vi hade ett jätteroligt projekt där varje klass fick utveckla förslag på den nya skolgården som sedan presenterades för arkitekterna. Vattenrutschkanan blev aldrig verklighet av naturliga skäl, men elevernas argument för en hinderbana och stora ”pizzagungor” där många kan gunga samtidigt fick gehör hos Arconas arkitekter.

Per Wirmén, bitr. rektor Farstavikens skola/Ekedal

Vill du veta mer om projektet?

Johan Månsson